Barbersprit

​Kaldes også: 

Aftershave

Risiko: 

Den stærke smag grundet højt indhold af alkohol (ethanol) gør det usandsynligt at børn indtager farlige mængder.

Forholdsregler: 

Ved indtagelse: Giv væske at drikke.
Ved stænk i øjet: Skyl straks øjet.
Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Opbevaring: 

Opbevares uden for børns rækkevide.Redaktør