Idrætskirurgisk Enhed

​Idrætskirurgisk enhed for patienter med idrætskirurgiske og sportstraumatologiske lidelser.

Idrætskirurgisk Enhed M51

Afdelingen er en del af Ortopædkirurgisk Afdeling, Bispebjerg  Hospital.

Afdelingen foretager alle former for kikkertundersøgelser i knæ, skuldre, hofter og ankler.

Afdelingen har regionsfunktion inden for:

  • Hoftekirurgi 
  • Revisionskirurgi på forreste korsbånd
    Højt specialiseret funktion inden for den idrætskirurgiske behandling af:
  • Ledbåndskirurgi på børn og unge, så som korsbåndskirurgi
  • Trochleaplastik til behandling af tilbagevendende luksationer af knæskallen
  • Fler-ligamentkirurgi i knæet herunder behandling af knæluksationer og bagre korsbånd.
  • Avanceret brusk og meniskkirurgi herunder transplantation af menisk og brusk i knæet​

Afsnittet udfører ca. 50 indgreb om ugen, og vi har ca. 20.000 ambulante patientkontakter om året.

For at overholde sundhedsstyrelsens krav om udredning og behandling af de højt specialiserede funktioner indenfor kompleks knæ kirurgi, forbeholder afdelingen sig mulighed for, at afvise henvisninger der ikke er omfattet af den højt specialiserede funktion.


Èn læge – én patient

Afsnittet følger princippet: én læge – én patient, dvs. at alle planlagte patienter udredes, behandles og følges af den samme speciallæge under hele forløbet.

De daglige funktioner varetages af 8 overlæger (heraf 1 professor) og 4 afdelingslæger.

Alle læger på afdeling er speciallæger inden for ortopædkirurgi med særlige kompetencer inden for idrætskirurgi.

Der er et tæt samarbejde mellem læger, sygeplejersker og sekretærer på afdelingen, og vi lægger stor vægt på høj faglighed og kvalitet, for at sikre den optimale udredning og behandling.

Der er faste fysioterapeuter, som varetager genoptræningen af de højt specialiserede patientforløb.

Desuden eksisterer et tæt samarbejde med vores søsterafdeling - Institut for Idrætsmedicin (M81) og deres forskningsenhed. Dette tværfaglige samarbejde skaber et unikt arbejdsmiljø med mulighed for både kirurgiske og ikke kirurgiske behandlinger på internationalt niveau

.

Ambulatorium Midræt

Afsnittet har et selvstændigt ambulatorium, beliggende opgang 5, 1. sal, hvor udredning, operationsplanlægning og kontroller foregår.  

Åbningstider i ambulatoriet er:

  • Mandag til onsdag fra kl. 8.00 – 18.00
  • Torsdag til fredag fra kl. 8.00 – 15.30

 Telefontid alle hverdage:

Sekretær kl. 08:00 – 15:00, tlf. 3863 5320

Sygeplejerske kl. 08:00 – 15:00, tlf. 3863 5031

 

Husk at melde afbud i god tid, hvis du er forhindret, så en anden patient kan få glæde af tiden.

Du er meget velkommen til at tage en pårørende med til besøget

Vi gør alt, hvad vi kan, for at holde de aftalte tider, og er der ventetid i ambulatoriet, bestræber vi os på at informere løbende om ventetiden.

 

Bemærk venligst, at man ikke nødvendigvis bliver kaldt ind i den rækkefølge man ankommer. Det afhænger udelukkende af hvilken læge eller sygeplejerske du skal ind til.


Sammedagskirurgisk afsnit M50 

Hvis det vurderes, at du har behov for en operation, vil der blive planlagt indlæggelse på vores sammedagskirurgiske afsnit M50. opgang 5 i stue etagen.


Redaktør