Afdeling for Kvalitet og Uddannelse

Afdeling for Kvalitet og Uddannelse er en stabsfunktion til hospitalsdirektionen, og varetager en række opgaver knyttet til kvalitetsudvikling, patientsikkerhed, infektionshygiejne og det prægraduate uddannelsesområde. Afdelingen omfatter desuden Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering (ESFE) samt hospitalets Dataenhed, der supporterer hospitalet med data til bl.a. den regionale driftsmålsstyring.

Afdelingen varetager drift af hospitalets journalskanning, samt den centrale læringsenhed bestående af Alpha instituttet på Frederiksberg matriklen og Læringsenheden på Bispebjerg matriklen.