​​​

Patienterne kan selv

Det handler om livskvalitet: Sygeplejeforskning handler bl.a. om at finde frem til patienternes egne ressourcer og hjælpe dem til at leve bedst muligt med deres sygdom. Og så skal forskningen dokumentere, hvilke metoder i sygeplejen, der virker bedst.  
Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje forsker bl.a. i, hvordan patienter med kroniske og alvorlige sygdomme som kræft og KOL kan få en bedre livskvalitet. 


​September 2013