​​​​​​

På detektivarbejde i hjernen

Hjerneskanninger af patienter, der spiller terning. Og undersøgelse af ultratynde skiver af hjerne under mikroskop. Det er nogle af de metoder, forskerne på Neurologisk Afdeling bruger for at få mere viden om neurologiske sygdomme som Parkinsons sygdom, Alzheimer og amyotrofisk lateral Sklerose (ALS). 


​Marts 2014