Videnscenter for patientstøtte

​Alle hospitalerne i Region Hovedstaden tilbyder patientstøtte. Disse tilbud kan hjælpe dig til bedre at håndtere og forstå de følelsesmæssige, sociale og eksistentielle problemer, du kan opleve som patient.​​

​​Hvad er videnscentret?​​

Videnscentret samler og deler viden om patientstøtte til patienter og sundhedsprofessionelle. Det kan være alt fra psykosocial, følelsesmæssig og eksistentiel patientstøtte. Videnscenteret udøver ikke selv patientstøtte, men understøtter de tilbud, som eksisterer på Region Hovedstadens hospitaler. ​

​Hvordan kan jeg bruge videncenteret?​

På videnscenterets hjemmeside​ kan du finde en oversigt, der viser, hvilke patientstøttetilbud, der er på regionens hospitaler.

Redaktør