Tandlægeydelser fra udlandet der refunderes

​Se oversigten over hvilke tandlæge​ydelser fra andre EU-/EØS-lande, som du kan få refusion på​​​​

​​​​​​

Sådan søger du om refusion

Du skal sende dine betalte regninger med påført Cpr-nummer.

Du kan sende til vores sikre postkasse på borger.dk eller e-boks.dk, da din henvendelse vil indeholde personfølsomme oplysninger.

 

Skriv til os med sikker digital post (log på med NemID)

Du kan også sende dem med alm. post til:

Region Hovedstaden
Center for Sundhed
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Der gives ikke tilskud til behandlinger, som ikke er tilskudsberettiget i Danmark, f.eks. kroner, broer, bideskinner og implantater.

​Ydelser og nummer

Undersøgelser m.m.

 • Udvidet diagnostisk grundydelse (UDG): ​1111
 • Diagnostisk grundydelse fra 26 år (DG): 1112
 • Diagnostisk grundydelse 18 - 25 år (DGBU): 1113
 • Statusundersøgelse fra 26 år: 1114
 • ​Statusundersøgelse 18 - 25 år: 1115
 • Fokuseret undersøgelse: 1116
 • Individuel forebyggende behandling (IBF): 2920
 • Undersøgelse henvist fra tandplejer: ​1180

Tandrensning

 • Tandrensning a (mindst 15 tænder)​: 1301
 • Tandrensning b (højst 14 tænder): 1302

Tandfyldninger (inkl. bunddækning)

 • Fyldning amalgam. A (ikke kombineret): 1501
 • Fyldning amalgam. B (kombineret): 1502
 • Fyldning amalgam. C (dobbelt kombineret): 1503
 • Plast enfladet - hvor okklusion påvirkes af slid: 1504
 • Plastf​yld enfladet fyldning: 1505
 • Plastfyld flerfladet fyldning: 1506
 • Glasionomerfyldning​: 1507
 • Plast flerfladet - hvor okklusion påvirkes af slid: 1509

Gradvis ekskavering (155*) honoreres som fyldninger ​

 • Gradvis ekskavering - amalgam A (ikke kombineret): 1551
 • Gradvis ekskavering - amalgam B (kombineret): 1552
 • Gradvis ekskavering - amalgam C(Dobbeltkombineret): 1553
 • Plast enfl. - gradvis ekskav., hvor okkl. påvirkes af slid: 1554
 • Plastfyld enfladet - gradvis ekskavering: 1555
 • ​Plastfyld flerfladet - gradvis ekskavering: 1556
 • Glasionomerfyldning - gradvis ekskavering: 1557
 • Glasionomerfyldning flerfladet - gradvis ekskavering: 1558
 • Plast flerfl. - gradvis ekskav., hvor okkl. påvirkes af slid: 1559

Rodbehandling og rodfyldning (pr. tand) ​

 • Pulpaoverkapning: 1600
 • Koronal amputation: 1601
 • Akut oplukning til og nødvendig udrensning af rodkanaler: 1605
 • Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal: 1606

Tandudtrækning m.m.

 • Udtrækning pr. tand: 1701
 • Tillæg for standsning af blødning: 1705
 • Operativ fjernelse af tand mv.: 1801

Parodontalydelser

 • Parodontalundersøgelse og diagnostik: 1415
 • ​Udvidet tandrensning: 1425
 • Tandrodsrensning​: 1431
 • Kirurgisk parodontalbehandling: 1440

Røntgenoptagelse/bitewing

 • ​Røntgenoptagelse: 1300
 • Bitewings ifm. regelmæssig diagnostisk undersøgelse: 1150
 • ​Bitewings ifm. diagnostisk og forebyggende grundydelse: 1151
 • Bitewings i forbindelse med kontrol efter RDU: 1152
 • Bitewings ifm. DG og DGBU: 1153

​Konsultationer

 • Konsultation uden behandling: 3020

​Biopsi

 • Biopsi, oral: 1802
Redaktør