Velkommen til Neurologisk sengeafsnit N31

Information om sengeafsnittet

Vi byder dig og dine pårørende velkommen. Det er vores ønske, at inddrage dig og dine pårørende mest muligt, så I kan føle jer trygge ved plejen og behandlingen.

Vi vil gøre vores til at samarbejdet og oplevelsen bliver så god som muligt.

Information under indlæggelsen

Vi skal overholde tavshedspligten, selv overfor de nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende kan være ægtefælle, samlever, børn, forældre eller en nær ven. Du afgør selv OM og til HVEM, vi må udtale os. Vi vil derfor gerne kende navnet på dine nærmeste pårørende.

Du får tildelt en ugentlig tid til Den Inddragende Stuegang, også kaldet DIS. Formålet med denne er, at du og dine pårørende bliver inddraget og føler Jer velinformeret under indlæggelsen. Vi anbefaler, at du inviterer dine nærmeste pårørende med. Vi vil gerne have kendskab til Jeres tanker og bekymringer og I vil blive orienteret om sygdomsforløbet. Vi vil i fællesskab drøfte din pleje og behandling og sammen lægge planer for dit videre forløb. I weekenden er der kun akut stuegang.

Fysio- og ergoterapi

Lægen kan henvise til ergo- og fysioterapi. På baggrund af  terapeuternes faglige vurdering, tages der stilling til dit behov for genoptræning, som evt. tilbydes i begrænset omfang. Ved behov for videre genoptræning efter udskrivelse kan der udarbejdes en genoptræningsplan.

Toiletsager og påklædning                                    

Toiletsager bedes medbragt.
Du er velkommen til at benytte dit eget tøj under indlæggelsen. Brug skridsikre sko, der sidder godt på foden.

Værdigenstande

Eventuelle smykker, større pengebeløb (mere end 500,- kr.) og andre værdigenstande anbefaler vi, at du opbevarer hjemme.

Hospitalet tager ikke ansvaret for værdigenstande, som du selv opbevarer.

Måltider - og drikkevarer

De tre hovedmåltider serveres i dagligstuen. Hvis du helst spiser alene, kan dette naturligvis også lade sig gøre.

Måltiderne serveres:

Kl. 08.00 - 09.30: Morgenmad

Kl. 12.00 - 13.00: Middagsmad (varm mad og dessert)

Kl. 14.00 - 15.30: Kaffe

Kl. 17.30 - 18.30:  Aftensmad  (smørrebrød)

Kl. 19.30 - 21.30: Kaffe

Besøgstid

Afdelingen har fri besøgstid. Besøgende bedes dog tage hensyn til, at patienterne har brug for hvile mellem undersøgelser og træningsseancer, samt for at kunne spise i fred og ro.

Kiosk (ligger i vestibulen, indgang 60)

Åbningstidpunkter

  • Mandag – torsdag kl. 8.00 – 19.00
  • Fredag kl. 8.00 – 18.00
  • Lørdag-søndag, og helligdage kl. 11.00 – 16.00

Den mobile kioskvogn kommer i afdelingen hver mandag og torsdag.

Rygning

Der er rygeforbud på hospitalet.

Telefon, tv, radio og internet

Egen mobiltelefon må gerne benyttes under hensyntagen til de øvrige patienter. Afdelingens telefon kan benyttes til korte opkald. Der er mulighed for at høre radio eller se tv enten i dagligstuen eller på sengestuen. Der skal dog benyttes høretelefoner, som kan købes i kiosken eller i afdelingen. På kanal 9 finder du kanaloversigten. Det er ligeledes muligt at få en gratis trådløs internetadgang. Spørg personalet.

Patientvejleder

Patientvejlederen kan kontaktes ved behov for at tale med en uvildig person om f.eks, behandlingstilbud, ventetider, mulighed for at klage eller søge erstatning. Patientvejlederen har tavshedspligt.

Kontakt: Se opslag på afdelingen eller i pjecen om patientrettigheder. Denne kan du også læse på internettet.

Præst

Vi hjælper dig gerne med at lave en aftale med hospitalets præst, hvis du ønsker det.

Redaktør