Velkommen til Neurologisk Ambulatorium

Gode råd til dig og dine pårørende i Neurologisk Ambulatorium

Velkommen til ambulatoriet

Vi har skrevet en række gode råd til dig og dine pårørende. Disse kan være en god hjælp inden konsultationen

1. Ventetid

Der er afsat et bestemt tidsrum til din konsultation, hvilket vi tilstræber at overholde. Der kan dog opstå forsinkelser pga. akutte situationer i afdelingen. Det håber vi på din forståelse for. Spørg evt. ved ankomsten om der er ventetid.

2. Spørg, hvis du er i tvivl

Det er vigtigt at forstå, hvad du skal undersøges for, hvad lægerne har fundet ud af indtil nu, og hvilken behandling du får.

3. Forberedelse. Skriv ned undervejs

I forbindelse med din sygdom er det ofte en god idé at kunne beskrive udviklingen af nye symptomer. Derfor kan det være en hjælp at skrive dine spørgsmål ned, så du husker at stille dem under konsultationen. Vi kan prioritere spørgsmålene sammen.

4. Flere ører hører bedre

Hav gerne en pårørende ved din side under konsultationen. Det er en fordel, at to har hørt, hvad der er blevet sagt, så alle nuancer kommer med.

5. Støt sikkerheden

Tjek dit navn og dit personnummer sammen med personalet, hver gang du skal undersøges, behandles eller have medicin. 

6.  Spørg hvordan behandlingen skal fortsætte

Det er en god ide at spørge, hvordan behandlingen skal fortsætte, og hvad du selv kan gøre.

7. Kend din medicin

Du skal vide, hvad din medicin hedder, hvorfor du får den, samt hvordan og hvor længe du skal tage den. Oplys personalet om den medicin, som du har taget op til dit besøg. Hvis du benytter kosttilskud, naturprodukter, alternativ behandling eller følger særlige kostråd, bedes du ligeledes informere personalet om dette.

8. Ny adresse, nyt telefonnummer

Husk at meddele vores sekretær i modtagelsen, hvis du har fået nyt telefonnummer, da der kan være situationer, hvor vi har behov for at kontakte dig.

9. Skriv et postkort

Patienter og pårørendes tilfredshed med behandlingen i afdeling N er vigtig for os. Du har derfor mulighed for, at give os en tilbagemelding på dit behandlingsforløb ved at udfylde et postkort og lægge det i postkassen ved modtagelsen i venteområdet.

10. Se din jornal på Sundhed.dk eler i Min SP (Min Sundhedsplatform)

11. Svar på undersøgelser

Du vil modtage svar via brev, når alle svar på undersøgelser er indkommet. hvis andet ikke er aftalt.

Redaktør