Velkommen til Neurologisk Akutmodtagelse N10A

På Neurologisk Akutmodtagelse N10A, foregår den akutte udredning, behandling og pleje af patienter med lidelser i hjernen og nervesystemet.

På Neurologisk Akutmodtagelse N10A foregår den akutte udredning, behandling og pleje af patienter med lidelser i hjernen og nervesystemet.

Du vil blive set af en sygeplejerske samt en læge hurtigst muligt efter ankomsten. Herefter vil du blive informeret om, hvilke undersøgelser, der er relevante for netop din situation, samt hvorledes vi vil observere og behandle dig.

Du vil blive informeret om hvad der skal ske, eventuelle undersøgelser samt hvornår de foregår. Afdeling N10A er en afdeling med akut indlagte patienter og dermed også med mange pludselige akutte situationer. Dette kan desværre medføre uønsket ventetid.

Ved stuegang dagen efter din indlæggelse planlægges det videre forløb.

Hvis der er behov for yderligere behandling eller genoptræning, kan dette foregå enten på en sengeafdeling eller ved et ambulant forløb.

Praktiske oplysninger

Personale

Du vil møde flere forskellige faggrupper alt efter årsagen til indlæggelsen. 

Du vil i hver vagt være tilknyttet en sygeplejefaglig kontaktperson. Sygeplejersken vil observere, pleje, støtte og vejlede dig gennem indlæggelsen. En læge undersøger dig ved indlæggelsen og igen dagen efter ved stuegang. Ved stuegang i dagtimerne kan du få svar på undersøgelser og lignende. Her har du mulighed for at drøfte din undersøgelses- og behandlingsplan.

Du kan desuden møde portører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagoger, neuropsykolog, studerende samt køkken- og rengøringspersonale.

Tavshedspligt

Alt personale har tavshedspligt. Det er dig, der afgør, hvem vi må videregive oplysninger til.

Mad og drikke

For at undgå smitte bedes du spritte dine hænder af, før du tager mad og drikkevarer.

Morgenmad serveres af personalet fra kl. 8.00-9.30. Du må gerne henvende dig ved køkkenet, hvis du har mulighed.

Frokost serveres mellem kl. 12.00-13.00. Det er varm mad, som du vil blive tilbudt af sygeplejersken. Vi tilbyder både vegetar kost og kost uden svinekød. Oversigt over dagens menu hænger ved køkkenet.

Aftensmad serveres mellem kl. 17.30-19.00. Du kan vælge mellem suppe, en kold anretning eller pålæg og brød.

Du er velkommen til at tage drikkevarer, kolde som varme, som står på gangen. Dine pårørende må også gerne tage en kop kaffe, te, eller kolde drikkevarer.

Der er mulighed for boller eller kage om eftermiddagen samt om aftenen. Hvis du har brug for et mellemmåltid er du velkommen til at spørge personalet.

Rygning

Rygning er forbudt overalt på hospitalet, både ude og inde.

Mobiltelefon

Afdelingen har en patienttelefon, som du må låne til korte beskeder.

Det er tilladt at bruge egen telefon. Vi henstiller til, at der vises hensyn til medpatienterne. Sæt derfor mobilen på lydløs. Telefonsamtaler bør foregå på gangen eller i dagligstuen.

Besøgstider og pårørende

Dine pårørende er altid velkomne til at besøge dig på Afdeling N10A. Vi har ingen faste besøgstider. Det kan dog ske, at vi beder dine pårørende komme inden for bestemte tidspunkter af hensyn til dit og dine medpatienters forløb. Af hensyn til alle bør du derfor ikke have for mange besøgene ad gangen. Besøg mellem kl. 21.00 og kl. 9.00 foregår så vidt muligt i dagligstuen. Spørg os, hvis du er i tvivl.

Pårørende er velkomne til at kontakte personalet telefonisk og personligt. Dine pårørende kan læse mere i pjecen ”Gode råd til dig som pårørende”.

Redaktør