Velkommen til Hudafdelingen og Sårcentret, DS21

Med denne information ønsker vi at byde dig ogdine pårørende velkommen til afdelingen. Vores mål er, at du får en god oplevelse af at være indlagt.

Med denne information ønsker vi at byde dig og dine pårørende velkommen til afdelingen. Vores mål er, at du får en god oplevelse af at være indlagt og den bedst mulige behandling.

I afdelingen behandles patienterne enten af hudlæger (dermatologer) eller sårlæger (kirurger).

I afdelingen er der plads til 20 patienter i døgnafsnittet og 5 patienter på Infusionsstuen.

Sådan modtages du

Når du møder til indlæggelse, vil du blive modtaget af en sygeplejerske. Hun vil tildele dig en seng og vise dig rundt i afdelingen. Sygeplejersken vil oplyse dig om, hvornår du kommer til at tale med en læge.

Inden for det første døgn vil sygeplejersken have en længere samtale med dig og evt. dine pårørende om dine behov og den plan, lægen har lagt for din behandling.

Kontaktpersoner

I afdelingen er der 2 ansvarlige læger

 • overlæge Hanne Fogh, dermatolog og
 • overlæge Bo Jørgensen, sårlæge

Vi tilstræber, at det er en fast gruppe af sygeplejersker, som varetager din pleje og behandling.

Hverdagen i afdelingen

Dagen starter med, at din sygeplejerske måler dit blodtryk, puls, temperatur og evt. dit blodsukker.

Sygeplejersken vil sammen med dig drøfte hvilke problemer og behov du har. Sygeplejersken vil også gennemgå dagens planer fx samtale med læge, tilsyn af sår eller hudlidelse, undersøgelse, behandling og eller operation. Samitdig får du
din evt. morgenmedicin.

Der er stuegang med lægen mindst én gang om ugen. Din sygeplejerske vil så vidt muligt deltage.

Vi vil anbefale, at du forbereder dine spørgsmål til stuegang. Dine pårørende er velkomne til at deltage, hvis du ønsker det.

Om måltiderne i afdelingen

Alle måltider serveres i dagligstuen, men du er velkommen til at tage maden med ind på din stue.

Personalet serverer kun mad og drikke på sengestuen, hvis lægen har ordineret ”fast sengeleje” eller ved andre særlige årsager.

Du må gerne selv tage drikkevarer fra vognen i dagligstuen. Du bedes spritte dine hænder umiddelbart før, du tager drikkevarer.

Personalet vil servere maden, som er på buffeten.

I løbet af dagen kan du vælge forskellige mellemmåltider. Du kan fx finde frugt og snack på drikkevognen. Har du andre behov så spørg sygeplejersken.

Hvornår serveres maden?

 • Kl. 08.00 Morgenmad
 • Kl. 12.00 Frokost - varm mad
 • Kl. 14.30 Kaffe og te med boller
 • Kl. 17.30 Aftensmad - smørrebrød og suppe
 • Kl. 19.30 Kaffe og te med sandwich


Pårørende kan købe mad og drikke i kiosken,
bygning 60, forhallen.

Vær med til at stoppe smitte!

Med rene hænder undgår du at blive smittet og at smitte andre. Smitte sker oftest via hænderne.

Håndsprit er mere effektivt end at vaske hænder. Du bør dog vaske dine hænder, når du har været på toilettet.

Du får udleveret din personlige flaske med håndsprit ved indlæggelsen.

Rygning, alkohol og euforiserende stoffer

Det er ikke tilladt at ryge, indtage alkohol eller bruge euforiserende stoffer i afdelingen. E-cigaretter er heller ikke tilladt. Overtrædelse af dette forbud vil medføre udskrivelse.

Hvis du ønsker hjælp til rygestop, alkoholafvænning eller afvænning af et stofmisbrug, kan vi tilbyde behandling med nikotinplaster, antabus eller metadon.

Vi anbefaler dig rygestop, da rygning forsinker sårheling. Du kan få gratis nikotinplaster under indlæggelsen.

Fodtøj og beklædning

Du bedes medbringe indendørs fodtøj med skridsikre såler.

Nogle af afdelingens patienter bruger special fremstillede sko, hvorfor de i en periode kun har dette ene par.

Afdelingens fodterapeuter udfører kun sårrelaterede fodbehandling og opbygning af særligt fodtøj.

Du er velkommen til at bruge dit eget tøj, mens du er i afdelingen. Vi anbefaler dog, at du jævnligt skifter til rent for at forebygge smitte.

Vær fysisk aktiv - bevæg dig mest muligt

Du bliver hurtigere rask, hvis du er fysisk aktiv.

Når man er fysisk aktiv er det med til at forebygge fx forstoppelse, tab af muskelmasse, tryksår, træthed, depression og blodpropper. Aktivitet øger også din appetit.

Vi anbefaler, at du bevæger dig så meget som muligt inden for de rammer, behandlingen sætter.

Vi opfordrer dig til at varetage mest mulig af din personlige hygiejne fx benytte toilettet frem for urinkolbe ved sengen.

Hvis du har en hudlidelse, vil du i begyndelsen af indlæggelsen blive behandlet af sygeplejepersonalet. Det er dog afdelingens mål, at du selv bliver i stand til at varetage behandlingen. Din sygeplejerske vil vejlede dig.

I afdelingen finder du en motionscykel og en step-maskine. Vi anbefaler dig også at gå en tur ud i vores smukke have.

Afdelingens fysioterapeut hjælper nogle patienter fx med at genfinde balancen i nyt specielt fodtøj, udforme træningsplaner samt anskaffe hjælpemidler til brug under indlæggelsen. Det kan være fx kørestole, krykker og rollatorer.

Hvordan kan du få tiden til at gå

Der er mange ledige stunder, når man er indlagt, så det er en god ide at medbringe bøger, håndarbejde, smartphone, tablets og/eller PC. Der er
gratis adgang til Internettet.

Ved hver seng er der TV og radio, som kan benyttes ved hjælp af høretelefoner. Du kan bruge egne eller låne et sæt.

Vi har ikke særlig meget legetøj på afdelingen, så dit barn må gerne medbringe sit eget.

Kiosk og café

Findes i bygning 60. Åbningstider:

 • Mandag - torsdag: 08.00 - 19.00
 • Fredag: 08.00 - 18.00
 • Lørdag - søndag: 11.00 - 16.00
 • Helligdage: Lukket

Kioskvognen kommer i afdelingen mandag, onsdag og fredag.
Kioskens tlf.nr. er 38 63 52 68.

Besøgstider

Besøgende er velkomne hele dagen. Har du besøg mellem kl. 12:30 og 14:00 bedes det foregå i dagligstuen, da mange patienter har brug for at hvile sig. Besøgende bedes også forlade patientstuen, når der bliver udført pleje
og behandling.

Værdigenstande

Du har selv ansvar for medbragte værdigenstande. Du har mulighed for at låse dine ting inde i et skab på din stue. Vi anbefaler, at du bærer nøglen på dig.

Medicin

Afdelingen finder det vigtigt, at du hele tiden har viden om, hvilken medicin vi giver dig. Derfor har du krav på, at vi giver dig en medicinliste.

Kulturelle og religiøse hensyn

Hvis du har særlige kulturelle og religiøse hensyn, så vil afdelingen være behjælpelig så vidt muligt.

Hvis du eller dine pårørende ønsker at tale med hospitalspræsten, kan du eller personalet kontakte hospitalspræst Sune Rune Havsteen, tlf.nr. 23 99 63 33.

Planer for når du skal udskrives

Sygeplejersken vil tidligt tale med dig om dine behov for fx hjemmehjælp, hjælpemidler og hjemmesygeplejerske, når du skal udskrives.

Hvis der er behov for et møde med dig, dine pårørende og hjemmesygeplejen vil sygeplejersken arrangere dette.

Lægen vil vurdere, hvornår der er behov for kontrol i ambulatorium.

Lægen sender besked til din egen læge inden for 2 døgn efter udskrivelsen om din behandling.

Transport til og fra afdelingen

Du skal normalt selv arrangere og betale for din transport til og fra hospitalet. I enkelte tilfælde kan du have ret til at få hjælp til at dække udgifterne eller til kørsel frem og tilbage. Det er en lægelig vurdering, hvorvidt du kan få dækket
transporten til og fra afdelingen.

Hvis du er på orlov, skal du selv dække din transport til og fra hospitalet.

Hvis du har privat Falck-abonnement vil vi anbefale dig at bruge dette, da ventetiden er kortere.

Patientrettigheder og vejledning

Når du er indlagt vil afdelingens personale normalt være de nærmeste til at vejlede og besvare dine spørgsmål.

Er der problemer, som du ikke kan løse sammen med personalet, kan du henvende dig til hospitalets patientvejleder Tine Fenger Munthe. Du kan også henvende dig efter udskrivelsen. Tine har kontor i opgang 20C. Hendes tlf.nr. er 38 66 66 32.

Du kan også finde oplysninger om dine rettigheder som patient på hospitalets hjemmeside.

Glemte

Glemte værdier, hvor ejeren ikke kendes, fremsendes til Kassererkontoret.

Forespørgsler kan rettes til tlf. 38 63 61 52. Andre glemte sager, f.eks. tøj, tasker og andet fremsendes til Patientgarderoben i Kapellet.

Din oplevelse af indlæggelsen

For at vi kan give dig og andre patienter en god pleje og behandling, vil vi meget gerne have din mening om indlæggelsen.

Vi vil opfordre dig til at at give din vurdering af din indlæggelse på den opsatte stander. Standeren findes på gangen ud for sekretærernes kontor.

Du kan også henvende dig til: Afdelingssygeplejerske Anne Mikkelsen
tlf. 38 63 53 65.

Redaktør