Velkommen i Daghospitalet for patienter med dystoni

Information om Daghospitalet

Formålet med besøget i daghospitalet er, at:

  • Du får vejledning og rådgivning
  • Dine symptomer kan blive vurderet evt. over flere timer
  • Dine behov for evt. ny medicin eller undersøgelser kan blive vurderet
  • Du kan afprøve og få vejledning i brug af ny medicin.
  • Dine behov for hjælpemidler og træning kan blive vurderet

Varigheden vil være afhængig af formålet med dit ophold. Du skal regne med at afsætte flere timer til det første møde, hvor der skal lægges en plan for dit forløb. Der kan opstå ventetid, mellem de forskellige undersøgelser.

Hvis du ønsker det, må dine pårørende meget gerne deltage ved samtalerne. Drikkevarer står i venteområdet til fri afbenyttelse. 

Personale

En læge, sygeplejerskerne og en fysioterapeut er dine gennemgående kontaktpersoner og sikrer dig sammenhængende behandling og pleje. I vil  sammen lægge plan for forløbet i daghospitalet. Der er desuden tilknyttet en ergoterapeut, diætist samt neuropsykolog. Samtalerne kan enten foregå i sammenhæng med en lægekonsultation eller med sygeplejersken eller fysioterapeuten eller telefonisk i sygeplejerskens telefontid.

Forberedelse til telefonsamtaler eller besøg i ambulatoriet

Prioritér, hvad der er vigtigst at få drøftet. Skriv det evt. ned, så vi kan tage udgangspunkt i det, der er vigtigst for dig. Det kan f.eks. være :

  • Ændringer i din tilstand
  • Etablering af kontakt til hjemmeplejen
  • Tvivl om medicinen

Medicin

Medbring altid en liste over den medicin, som du får. Spørg ved tvivl om virkning eller bivirkninger til medicinen, eller hvordan den skal indtages.

Fornyelse af recepter

Recepter kan fornyes hos din egen læge. Enkelte præparater kan du kun få via kontakt til sygeplejerskerne i daghospitalet.

Afbud

Afbud bedes meldt i god tid til sekretæren, da der er lang ventetid på nye tider. Tilmeld dig evt. NEM-SMS via Borger.dk, så du bliver mindet om din aftale via mobiltelefonen.

Transport

Det vil fremgå af indkaldelsesbrevet, om der er bestilt transport. Kontakt sekretæren i telefontiden, hvis du er i tvivl. Du skal være klar minimum 1½ time før den aftalte tid i daghospitalet, hvis du bor i hovedstadsområdet.

Redaktør