Velkommen hos sygeplejerskerne i Neurologisk Ambulatorium

I Neurologisk Ambulatorium kan patienter og pårørende få råd og vejledning af sygeplejersker, som har specialviden indenfor pleje og behandling af patienter med neurologiske sygdomme

I Neurologisk Ambulatorium kan patienter og pårørende få råd og vejledning af sygeplejersker, som har specialviden indenfor pleje og behandling af patienter med neurologiske sygdomme.

Samtaler med sygeplejerskerne kan enten foregå:

  • I sammenhæng med en lægekonsultation
  • Som en selvstændig aftalt sygeplejekonsultation
  • Telefonisk i træffetiden

Hvis du ønsker det, må dine pårørende meget gerne deltage ved samtalerne i ambulatoriet. Det kan være godt med et par ekstra ører.

Du kan kontakte sygeplejerskerne, efter aftale med din behandlingsansvarlige læge med henblik på:

  • Besked om hvordan behandlingen virker
  • Problemer knyttet til din sygdom. Det kan f.eks. være bivirkninger til, eller manglende effekt af din behandling.

Sygeplejerskerne taler så med din kontaktlæge om den videre plan for din behandling og kontakter dig derefter.

Sygeplejerskerne kan endvidere være behjælpelige med formidling af kontakt til hjemmeplejen, plejehjem, hjemmesygeplejen eller f.eks. diætist i kommunen.

 

Forberedelse til telefonsamtaler eller besøg i ambulatoriet

Prioritér hvad der er vigtigst at få drøftet. Skriv det evt. ned, så vi kan tage udgangspunkt i det, der er vigtigst for dig.

Det kunne f.eks være problemer i forhold til:

  • Ændringer i din tilstand
  • Etablering af kontakt til hjemmeplejen
  • Tvivl om medicinen

Medicin

Medbring altid en liste over den medicin, som du får ved besøg i ambulatoriet.

Spørg ved tvivl om:

  • Hvordan medicinen skal tages
  • Virkningen eller bivirkninger til medicinen

Fornyelse af recepter

Recepter på medicin, som er ordineret fra os, kan fornyes via kontakt til sygeplejerskerne i ambulatoriet.

Afbud og tidsbestilling

Ved afbud kan du sende en mail til namb.bispebjerghospital@regionh.dk eller ringe til ambulatoriets sekretær på 38 63 61 80. Telefonen er åben alle hverdage mellem 8.00-15.00. Sekretæren kan også hjælpe, hvis du har spørgsmål til konsultationstider, kørsel eller anden planlægning.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på "Min sundhedsplatform" under e-journal, hvis du er fyldt 15 år og har en digital signatur eller NemID. Du kan også skrive til os via Min SP.

Redaktør