Vedolizumab (Entyvio) - subkutan pen, behandling med

Inflammatorisk tarmsygdom kan behandles med vedolizumab (Entyvio). Når effekten af at få medicinen i blodbanen er god, så kan man i stedet få det som en indsprøjtning i huden - og gøre det derhjemme.

Vedolizumab har en immundæmpende effekt og virker ved at blokere for et protein på overfladen af de hvide blodlegemer, som er årsag til betændelsen i tarmslimhinden ved de kroniske tarmsygdomme colitis ulcerosa og Crohns sygdom.

Medicinen bliver brugt, hvis der ikke har været tilstrækkelig effekt af anden behandling (f.eks. mesalazin, azathioprin eller TNF-alfa-hæmmer (f.eks. infliximab)).

Sådan foregår behandling med vedolizumab subkutan pen

Vedolizumab gives som subkutan indsprøjtning - dvs. lige under huden enten i låret eller i maven. 1 pen indeholder 108 mg vedolizumab.

Der gives en pen hver 2. uge. De første tre gange gives/tages medicinen i ambulatoriet, hvor du skal sidde til observation i 20 minutter efter injektionen.

Udlevering af medicin

Efter oplæring vil de fleste selv kunne håndtere selv at tage medicinen derhjemme. Du kan få udleveret 4 penne ad gangen. Medicinen kan hentes i vores ”drop in”-tider i ambulatoriet eller efter aftale med sygeplejersken.

VIgtigt: Husk at medbringe køletaske, da medicinen skal opbevares på køl.

I forbindelse med længere udlandsrejse, hvor medicinen medbringes, udleverer ambulatoriet et særligt rejsepas.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver hver 8. uge.

Hvor hurtigt kan man forvente effekt af behandlingen?

Din behandling bliver først skiftet over til subkutan injektion, når lægen vurderer, at der er god effekt af intravenøs behandling med vedolizumab (som infusion i blodåren). Forskningsstudier viser, at man kan skifte mellem intravenøs og subkutan behandling og opnå lige god effekt.

Bivirkninger

De fleste patienter tåler vedolizumab godt. Lette gener kan være forkølelse, infektion ved indstiksted, ledsmerter og hovedpine, som kan behandles med paracetamol (Panodil®/Pinex®/Pamol®).

Alvorlige allergiske reaktioner forekommer meget sjældent.

I sjældne tilfælde kan der ske opblussen af tidligere infektioner. Derfor vil læge før behandlingen udelukke alvorlig infektion eller virus (tuberkulose, leverbetændelse og HIV).

Vedolizumab er immundæmpende, og nogle patienter vil derfor være mere modtagelige for infektioner, der kan variere fra en harmløs forkølelse til mere alvorlige infektioner som lungebetændelse. Hvis du får tegn på infektion – også i ugerne mellem behandlingerne, skal du kontakte din praktiserende læge.

OBS: Hvis du har tegn på infektion, skal du vente med at tage din planlagte vedolizumab subkutane pen, til infektionen er overstået.

Graviditet og amning

Planlægger du graviditet, og er du i behandling med vedolizumab, skal du tale med din behandlingsansvarlige læge om det. For kvinder er det af stor betydning, at graviditeten planlægges således, at tarmsygdommen er i ro helst 6 måneder inden graviditeten. Herved opnår du de bedste forudsætninger for et optimalt graviditetsforløb.

Er du gravid, vil behandlingen med vedolizumab blive givet indtil uge 30. I nogle tilfælde gennem hele graviditeten. Da du kan amme under behandlingen med vedolizumab, vil du derfor også normalt kunne genoptage behandlingen efter fødslen.

Vaccinationer

Da medicinen hæmmer immunforsvaret, anbefaler vi årlig influenzavaccination og pneumokokvaccination hvert 5. år. Unge kvinder bør HPV-vaccineres og følge screening for livmoderhalskræft.

Bemærk: Planlægger du en udlandsrejse, er det vigtigt at undgå destinationer, der kræver vaccination med levende vacciner (hyppigst gul feber), når du er i behandling med vedolizumab.

Kontrolundersøgelser i behandlingsforløbet

Du vil blive fulgt med blodprøvekontrol hver 2. måned, og du skal komme til kontrolbesøg minimum hvert halve år.

Redaktør