Ustekinumab (Stelara®), behandling med

Inflammatorisk tarmsygdom kan behandles med ustekinumab (Stelara®). Læs om behandlingen her.

Stelara® er et biologisk lægemiddel, som bruges til behandling af patienter med Crohns sygdom og colitis ulcerosa, når anden immundæmpende medicin ikke virker eller ikke tåles.

Medicinen er et antistof, som binder sig til de cytokiner (proteiner), der er aktive ved Crohns sygdom og colitis ulcerosa og hæmmer sygdomsaktiviteten.

Før behandlingen

Inden du begynder behandlingen med Stelara®, skal du have taget blodprøver og et røntgenbillede af lungerne for at udelukke, at du har en kronisk infektion.

Hvordan skal medicinen tages?

Den første behandling med Stelara® gives i en blodåre som en infusion, der varer en time. Efter infusionen skal du sidde til observation 1 time. Dosis afhænger af din vægt.

Den anden behandling gives efter 8 uger som en indsprøjtning lige under huden i maven eller på låret i en fast dosering.

Afhængig af effekten og sygdommen forsætter man med at få indsprøjtninger hver 8. eller 12 uge. Her er det ikke nødvendigt at blive observeret efter endt behandling.

Hvor hurtig kan man forvente effekt af behandlingen?

Effekt af behandlingen mærkes inden for uger til et par måneder efter opstart.

Blodprøver

I opstartsfasen dvs. de tre første gange skal der tages blodprøver 1 – 3 dage før behandlingen.

Herefter kan du få taget blodprøver på dagen for din behandling - dog skal blodprøverne tages, inden du får medicinen.

Bivirkninger

De fleste patienter tåler Stelara godt. De fleste bivirkninger er milde til moderate, men der kan forekomme alvorlige bivirkninger, som det er nødvendigt at behandle.

Hvis du oplever gener i forbindelse med eller efter behandlingen, skal du give lægen besked.

Ved en alvorlig allergisk reaktion, hvor der kommer symptomer fra vejrtrækningen, nældefeber, udbredt hududslæt, hævelser i ansigt, læber, mund og svælg skal du have lægehjælp med det samme.

Særlige hensyn

Da Stelara® er immundæmpende, vil nogle patienter være mere modtagelige for infektioner, der kan variere fra en harmløse forkølelse til mere alvorlige infektioner som lungebetændelse. Hvis du har tegn på infektion, skal du kontakte din praktiserende læge.

Hvis du har tegn på en infektion i dagene op til Stelara® -behandling, vil vi bede dig om at kontakte Medicinsk Ambulatorium K, da din behandling skal udsættes, til infektionen er velbehandlet.

Graviditet og amning

Planlægger du graviditet, og er du i behandling med Stelara®, skal du tale med din behandlingsansvarlige læge i Medicinsk Ambulatorium K om det. For kvinder er det af stor betydning, at graviditeten planlægges således, at tarmsygdommen er i ro. Herved opnår du de bedste forudsætninger for et optimal graviditetsforløb.

Medicin under graviditeten og efterfølgende amning planlægges individuelt. Vurderer din behandlingsansvarlige læge i samråd med dig, at der er indikation for Stelara® under graviditeten, skal du forsætte behandlingen og må også amme efterfølgende.

Vaccinationer

Da medicinen hæmmerimmunforsvaret, anbefaler vi årlige influenzavacciner og pneumokokvaccination hver 5 år. Unge kvinder bør HPV-vaccineres og følge screening for livmoderhalskræft.

Hvis du planlægger udenlandsrejser, er det vigtigt at undgå destinationer, der kræver vaccination med levende vacciner (hyppigst gul feber), når du er i behandling med Stelara®.

Kontrolundersøgelser

Du vil blive fulgt med blodprøvekontroller hver 2. måned, og du skal komme til kontrolbesøg hos din behandlingsansvarlige læge i Medicinsk Ambulatorium K minimum hvert halve år.

Redaktør