Touretteklinikken

Her kan du læse om, hvordan du kan få råd og vejledning i Touretteklinikken i Neurologisk Ambulatorium.

Her kan du læse om, hvordan du kan få råd og vejledning i Touretteklinikken i Neurologisk Ambulatorium.

Klinikkens formål er, at diagnostisere og behandle patienter med Tourette Syndrom, samt bidrage til diagnosticering og behandling af OCD (tvangslidelse) og ADHD (opmærksomhedsforstyrrelser).

I klinikken vil du møde såvel en behandlingsansvarlig speciallæge som sygeplejersker.

Hvad kan speciallægen tilbyde dig?

 • Forundersøgelse med udredning og stillingtagen til diagnose og behandling
 • Kontrolbesøg af ca. en halv times varighed til opfølgning på behandling
 • Evt. henvisning til psykiater med henblik på yderligere diagnosticering og behandling af OCD og ADHD

Hvad kan sygeplejersken i tilbyde dig?

 • Opfølgning efter lægekonsultation med relevant information efter behov
 • Uddybende undersøgelse vha. scoringsskema
 • Vejledning i medicinsk behandling med information om virkning og eventuelle bivirkninger.
 • Kontrol af blodtryk, vægt og blodprøver i forbindelse med den medicinske behandling
 • Formidling af kontakt til den behandlingsansvarlige læge
 • Samtale og rådgivning i forhold til hverdagen med Tourette syndrom
 • Relevant informationsmateriale og henvisning til patientforeninger

Hvordan kan du forberede dig til besøget i Touretteklinikken?

For at kunne give dig den bedste behandling, er det vigtigt, at læge og sygeplejersken får kendskab til de symptomer, som sygdommen giver dig i hverdagen. Skriv derfor ned hjemmefra, hvad det er vigtigt at få talt om.

Det kan f.eks. være:

 • Tics og variationer i disse.
 • Tanker der presser sig på og medfører frygt.
 • Vanskeligheder med overblik 
 • Problemer med funktioner i hverdagen

Du bedes desuden medbringe en liste over den medicin, som du får.

Redaktør