Tics og træning

Hvad er tics og tics-trang?

Tics er ensartede og gentagne bevægelser, lyde eller ord, som er meningsløse og uden formål.  Det føles, som om tics laves ufrivilligt, men med viljens kraft kan de som regel undertrykkes i kortere perioder. 

Forud for tics er der tics-trang;  man mærker, at der er et tic på vej, mærker noget der irriterer, en lyst til at rette på noget, til at gøre en bevægelse eller lave en lyd. Tics-trangen er ubehagelig, og man laver tics for at få en lettelse for tics-trangen. Når man laver et tic, får man ofte trang til at gøre det igen efter kort tid. Når man derimod undertrykker trangen til at lave tics, kan det føles udmattende og forstyrre ens koncentration. Det er ikke alle, der bevidst mærker tics-trangen.

Hvorfor laver man tics?

Der er flere årsager til, at man laver tics. Man har en teori om, at der dels er for meget af et bestemt signalstof i hjernen (Dopamin) som bevirker, at der bliver sendt for mange af de samme ordrer/ impulser afsted. Samtidig fungerer hjernens  ”filtersystem” ikke optimalt og får ikke filtreret alle disse unødvendige ordrer/impulser fra. Dette bevirker at ordrene/impulserne i stedet får lov at passere og føles som en bydende og overvældende trang til at lave en vis bevægelse eller lyd (ticstrang).

Tics kan også være psykologisk betingede, idet man laver flere tics, når man er stresset og nervøs. Indtag af alkohol kan også give flere tics.

Når man laver samme tic ofte, vil hjernen sørge for at danne nerveforbindelser,  et ”motorvejsnetværk”, så det kan gøres hurtigt og uden at bruge så meget energi, nærmest automatisk. Når man giver efter for trangen og laver tics, forstærkes ”tics-motorvejen”, og der kommer lettere og automatisk flere tics, man optræner sig egentlig til at lave flere tics.

Ved at behandle tics medicinsk, kan man nedsætte mængden og virkningen af bl.a. signalstoffet Dopamin. Når man behandler med tics-træning, optræner man et erstatnings-”filtersystem”, der bremser nogle af ordrene/ impulserne.

Hvordan virker tics-træning?

Ved tics-træning arbejder man med at mærke trangen, og hvordan den stiger og aftager i styrke. Man træner sig i at udholde trangen og ubehaget ved den, så man opnår at mærke, at den aftager igen.  Man får samtidig optrænet og forlænget det tidsrum, man kan udholde trangen. Når man udholder trangen og undlader at give efter for den og lave tics, bremser man impulsen/ordren i at blive udført og laver i stedet en ”mental bremse”/ et mentalt erstatningsfilter. Når man begrænser sine tics, vil man indsnævre tics-motorvejen til en skovsti, og man vil ofte opleve at få færre tics, også uden for træningsperioderne.

Målet med træningen er at halvere antallet af tics.
Der findes to forskellige træningsmetoder til at nedbringe antallet af tics:

Modbevægelsestræning (Habit reversal træning, HRT)

Denne træning er velegnet, hvis du har få tics eller et enkelt tic, som generer dig meget, eller hvis du har svært ved at mærke trangen og undertrykke den. 

Sammen med sygeplejersken finder du ud af, hvordan dit tic præcist forløber, og hvilken modbevægelse der bedst forhindrer det. Hvis du f.eks. slår ud med armen, sørger du måske for at holde albuen tæt ind til kroppen et bestemt stykke tid. Hver gang du mærker trang til at lave dit tic, eller der bryder et tic igennem, skal du lave modbevægelsen et bestemt stykke tid.  På den måde bremser du udførelsen af dit tic og  ”fravænner ” dig at skulle lave et tic flere gange i træk.

Undertrykkelse af tics-trang, (Exposure and Response Prevention, ERP)

Denne træning er velegnet, hvis du har flere tics og kan mærke trangen til at lave tics.
Vi arbejder med din trang til at lave tics, så du bliver bevidst om, hvordan trangen føles, og hvordan trangen svinger i styrke, så du kan lære at udholde den bedre.  Man siger, at trangen er som et myggestik, der klør. Hvis man udholder kløen, vil trangen til at klø sig efterhånden aftage. Når du udholder trangen, vil den efterhånden aftage, og du bliver bedre til at forhindre dine tics i at komme ud og efterhånden opnå bedre kontrol over dine tics gennem hele døgnet.

Tilbuddet om tics-træning i Touretteklinikken

Du vil i samråd med lægen vælge hvilken træningsmetode, der vil være bedst for dig. Du bliver indkaldt af sygeplejersken til en forsamtale, hvor du får forklaret, hvordan træningen kommer til at forløbe, og der bliver udfyldt et skema over dine tics.  Hvis du stadig er interesseret i at træne, aftales de næste træningstider med den sygeplejerske, som står for dit træningsforløb.

Hvad kræver tics-træningen af dig?

I starten skal du møde hos sygeplejersken en gang om ugen - hver onsdag. Siden aftales det individuelt, hvor ofte du skal møde. Træningen hos sygeplejersken varer ca. en time. Du får opgaver for til hver uge, som danner baggrund for næste træningstime.  Du skal derudover træne hjemme hver dag i det antal minutter, som du aftaler med sygeplejersken.

Det er vigtigt at du er motiveret til at træne og holder de aftaler, der laves.

Hvis ikke du tror, det er realistisk at gennemføre træningen lige nu, er det bedre, at du giver besked, så andre kan få gavn af tilbuddet. Når du er klar til at træne, kan du henvende dig igen.

Træningsmateriale

Du får udleveret materiale til træningen af sygeplejersken.

Redaktør