Tennis- og golfalbue

Tennisalbue er en tilstand med smerter ogømhed på albuens yderside og golfalbue medsmerter på albuens inderside. I denne pjece finder du mere information om lidelsen, samt hvordan du skal forholde dig til tilstanden.

Hvad er en tennis- eller golfalbue?

Tennisalbue er en tilstand med smerter og ømhed på albuens yderside og golfalbue med smerter på albuens inderside. Det skyldes sandsynligvis en irritations- eller betændelsestilstand (uden bakterier) af underarmsmusklernes senetilhæftning på albuen. 

Smerterne kan opstå pludseligt eller gradvist over længere tid. Ofte veksler smerterne i styrke fra dag til da og har over tid tendens til, at kunne komme og gå.

Hvorfor opstår tennis- og golfalbue?

Undersøgelser tyder på, at tennis- og golfalbue især opstår, når albuen belastes med kraftfulde og hyppigt gentagne bevægelser. Trods betegnelsen tennis- og golfalbue er lidelserne hyppigst hos personer med albuebelastende arbejde inden for håndværk og industri. Det kan dog også opstå uden ydre årsag.

Hvis du har en tennis- eller golfalbue, vil mange almindelige daglige gøremål udløse smerter. Det betyder imidlertid ikke altid, at disse bevægelser samtidig er årsag til tennis- eller golfalbuen.

Kan smerterne behandles?

Ofte forsvinder symptomerne af sig selv. Derfor anbefales ofte i starten, at man blot aflaster fra de mest smertende belastninger og i øvrigt afventer spontan bedring. 

Der findes utallige meninger om behandling af tennis- og golfalbue. Imidlertid er der ingen videnskabelige holdepunkter for, at nogen bestemt behandling er særlig gavnlig, når man sammenligner resultaterne på lang sigt. Behandlingen skal mindske smerterne og bedre funktionen. Det kan f.eks. opnås ved brug af støttebandage og milde smertelindrende midler. 

Det anbefales at holde sig så aktiv, som smerterne tillader. Nogle har glæde af simple ud- og afspændingsøvelser. 

Kan jeg gå på arbejde?

I de fleste tilfælde vil du kunne fortsætte med dit arbejde, men i en periode kan du have brug for aflastning fra de mest belastende arbejdsfunktioner. Kun i sjældnere tilfælde er arbejdet så belastende, at det kan være nødvendigt med en omplacering. I sværere tilfælde kan det være nødvendigt med korterevarende sygemelding. 

Undersøgelsen på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Undersøgelsen består af en samtale med en læge, hvor I gennemgår din sygehistorie og hvor du skal beskrive dine arbejdsbelastninger. Lægen vil normalt også lave en almindelig undersøgelse af din nakke, skuldre og arme. Afhængig af dine symptomer og fund kan der blive tale om supplerende undersøgelser – særligt hvis der kan være tale om anden sygdom.

I særlige tilfælde kan der være behov for at henvise dig til en speciallæge i reumatologi eller kirurgi. 

Hvis du har svært ved at klare dit arbejde på grund af en tennis- eller golfalbue, kan Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling også rådgive og bistå dig, hvis der er behov for særlige initiativer på din arbejdsplads.

Endelig vil lægen vurdere om din albuelidelse skal anmeldes som en arbejdsskade til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Kan tennis- og golfalbue anerkendes som en arbejdsskade?

Tennis- og golfalbue kan anerkendes som en arbejdsbetinget sygdom, hvis man har haft: 

  • Kraftfulde belastninger og hyppigt gentagne bevægelser.
  • Kraftfulde arbejdsbevægelser i akavede stillinger
  • Kraftfuldt statisk arbejde.
Redaktør