Secukinumab, Cosentyx, injektionsbehandling

Her kan du læse om behandling med Secukinumab, som anvendes i behandlingen af psoriasis, Handelsnavnet er fx Cosentyx

Hvad er secukinumab?

Secukinumab er et lægemiddel, der bl.a. bruges til behandling af psoriasis. Secukinumab hører til gruppen af lægemidler kaldet ”biologisk medicin”. 

Handelsnavnet for secukinumab kan Cosentyx. 

Secukinumab bruges til behandlingen af psoriasis, Ved psoriasis er immunforsvaret overaktivt, hvor immunforsvaret er overaktivt. Secukinumab dæmper immunforsvarets aktivitet, så fx. hudsymptomer mindskes. 

Hvordan gives secukinumab?

Secukinumab gives som en indsprøjtning i underhuden. De første fem indsprøjtninger gives med 1 uges interval. Herefter skal behandlingen gives hver måned. Indsprøjtningerne får du af sygeplejersken i Hudambulatoriet. Sygeplejersken vil forklare dig, hvordan behandlingen foregår.

Hvor hurtigt virker behandlingen?

Virkningen indtræder i løbet af et par måneder. Hvis behandlingen har tilstrækkelig virkning, skal du fortsætte med indsprøjtningerne hver måned. Hvis behandlingen stoppes, vender symptomerne ofte tilbage.

Før behandlingen

Før første behandling skal du have taget blodprøver og røntgenbillede af lungerne.

Kontrol af behandlingen

Du skal komme til kontrol i ambulatoriet med 3-6 måneders interval. Du får taget blodprøver hver gang. 

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

Som alle andre lægemidler kan secukinumab give bivirkninger. Den hyppigste bivirkning er lokal hudreaktion på indstikstedet (rødme, smerte og / eller kløe). Hudreaktionerne kan vare i 3-5 dage.

Infektion

Da secukinumab påvirker dit immunforsvar, betyder det, at risikoen for alvorlig infektion er øget. Derfor skal du være særlig opmærksom på dit velbefindende, og om du evt. har feber.  

Skal du have antibiotika, har du feber eller er du sengeliggende skal du vente med at tage din secukinumab til du er frisk igen. Du behøver ikke holde pause ved forkølelse eller små overfladiske infektioner i huden. 

Du vil også være mere modtagelig for tuberkulose, hvorfor du bør være opmærksom, hvis der er tuberkulose i dine omgivelser. Du vil også være mere modtagelse over for infektion i munden med svamp.

Hvis du har mistanke om, at du har fået en alvorlig infektion, skal du kontakte Hudafdelingens sygeplejersker, da en pause i behandlingen kan være nødvendig.

Andre bivirkninger 

Generelt giver secukinumab få bivirkninger. Oplever du andre bivirkninger end de nævnte, skal du tale med din læge i Hudambulatoriet. 
Da secukinumab mindsker aktiviteten i immunforsvaret, kan det give en lille risiko for hudkræft og kræft i lymfeknuder. Hvis du har haft en form for kræft, skal du oplyse din læge i Hudambulatoriet herom. 

Vaccinationer

Nogle vacciner (levende) bør ikke gives samtidig med secukinumab. Du bør derfor tale med din læge i Hudambulatoriet før evt. vaccination. Alle patienter i behandling med Cosentyx anbefales årlig influenza-vaccination.

Operation

Hvis du skal opereres, skal du drøfte med din læge i Hudambulatoriet, hvilke forholdsregler der bør tages. 

Graviditet og amning

Du må ikke få secukinumab, hvis du er gravid eller ammer. Hvis du ønsker at blive gravid, bør du tale med din læge i Hudambulatoriet. Der er ikke påvist nogen risiko ved graviditet og mænd i behandling med secukinumab.

Redaktør