Sammedagskirurgiske patienter i lokalbedøvelse vejledning til

Her finder du information om forløbet når din operation foregår som sammedagskirurgi. Læs denne pjece igennem dagen inden operationen og medbring den på selve operationsdagen.

Information om operationsdagen

Det er besluttet, at din operation kan foretages som sammedagskirurgi. Dette betyder, at du indlægges, behandles og udskrives samme dag. Du skal sørge for, at en pårørende kan hente dig efter operationen.

 

 

Din operation er planlagt til ____________dag d._____________ kl. ____________

Se på dit indkaldelsesbrev hvor du skal møde.

Du skal ikke faste eller tørste inden operationen.

Fra afdelingen vil du blive hentet til operationsgangen, hvor operationen vil blive foretages. Du vil herefter blive kørt tilbage til afdelingen, hvor du informeres om evt. videre behandling. Du kan blive liggende her, indtil du føler dig frisk nok til
at tage hjem.

Varighed

Hele forløbet forventes at vare ca. 2-3 timer.

Du bør undlade at have større kontant beløb, smykker og andre værdigenstande med, idet hospitalet ikke kan påtage sig ansvar herfor.

Hvis du ønsker operationen flyttet eller ikke længere har behov for behandling, bedes du hurtigst muligst kontakte:

☐ M ambulatorium
☐ Idrætskirurgisk Ambulatorium

Hvis du er forhindret i at møde op på operationsdagen, pga. sygdom eller anden akut opstået situation, kontaker du M50 på telefon: 3863 5057.

Nyttige oplysninger efter operationen

Smerter

Hvis du har ondt, kan almindelig håndkøbsmedicin som Panodil og Kodimagnyl afhjælpe smerterne efter operationen. Ved nogle operationstyper anbefaler vi fast smertestillende medicin. Du vil få besked om det er tilfældet ved din operation.

Forbinding og plaster

Det sterile plaster og forbinding kan fjernes 24 timer efter operationen. Dog bør plasteret skiftes, hvis det er snavset eller der siver blod eller væske igennem.

Brusebad

Undlad bad de første 24 timer efter operationen. Herefter kan man brusebade frit, dog uden at bruge sæbe direkte på såret. Bruger du plaster, fjernes dette inden du går i bad. Undgå karbad og svømmehal indtil såret er helet.

Undgå hævelse

Det er vigtigt at holde den opererede arm eller ben højt de første døgn, for at modvirke hævelse og væskeansamling.

Infektionstegn

Symptomer på betændelse er varme, hævelse og rødme. Endvidere kan der være en mudrende eller dunkende smerte og evt. feber. Ved infektionstegn skal du altid henvende dig i afdelingen eller ring 1813.

Sygemelding

Ved mindre operationer vil man oftest kunne genoptage arbejde efter få dages forløb, mens man ved større indgreb må forvente at være sygemeldt i længere tid. Spørg lægen om, hvornår du kan forvente at genoptage arbejdet.

Redaktør