Roflumilast (Daxas), tabletbehandling

Her kan du læse om behandlingen med tablet Roflumilast. Handelsnavnet er Daxas. Behandlingen kan anvendes ved hudsygdom som fx psoriasis

Hvad er roflumilast?

Roflumilast (Daxas®) er et lægemiddel, der oprindeligt er udviklet til at behandle KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), som også kaldes ’rygerlunger’.
Vi har klinisk erfaring med, at lægemidlet også virker til behandling af hudsygdomme, hvor immunforsvaret er overaktivt, fx psoriasis. Dette er såkaldt ’off-label behandling’, da lægemidlet i Danmark kun er indregistreret til behandling af KOL.


Hvordan tages medicinen

Roflumilast er en tablet, der i udgangspunktet tages én gang dagligt. Det behøver ikke være til måltid, men det er hensigtsmæssigt, hvis det er cirka samme tidspunkt på døgnet hver dag. Der findes tabletter på 250 mikrogram og 500 mikrogram. Lægen vil fortælle dig, hvilken dosis du skal tage. Varigheden af behandlingen afhænger af din sygdom.


Hvor hurtigt virker

Virkningen indtræder typisk i løbet af få uger. Hvis medicinen ikke har haft effekt efter senest 16 uger, stoppes behandlingen. Det er en fordel at fortsætte smøring af huden med fx hormoncremer i starten af behandlingen.


Hvordan kontrolleres behandlingen

Du skal komme til kontrol i Hudafdelingen typisk efter 3-4 måneder og herefter med 3-6 måneders interval. Der tages blodprøver inden opstart af behandlingen og herefter cirka hver 3. måned det første år.

Medicin som du skal undgå

Det meste medicin er sikkert at tage samtidig med roflumilast. Der er dog visse lægemidler, som kan interagere. Hvis du under behandling med roflumilast skal opstarte anden medicin, skal du derfor fortælle din læge at du også får roflumilast. Det anbefales generelt, at du ikke tager såkaldte Cytokrom P450 enzym induktorer fx rifampicin, theophyllin, phenobarbital, carbamazepin og phenytoin.


Hvilke bivirkninger kan forekomme

Som alle andre lægemidler kan roflumilast give bivirkninger. De ses almindeligvis i starten af behandlingen og aftager efter de første uger.

Hyppige bivirkninger:
Nedsat appetit, vægttab, mavesmerter, diarré, kvalme, opkastning, hovedpine og søvnbesvær.

Sjældne bivirkninger:
Muskelsvaghed, angst, svimmelhed, rysten og hypersensitivitet. Meget sjældent er der beskrevet øvre luftvejsinfektioner, frisk blødning fra endetarmen, brystudvikling hos mænd, depression, nervøsitet og allergiske reaktioner.

Læs også indlægssedlen på medicinen.

Kontakt Hudafdelingen, hvis du oplever bivirkninger i forbindelse med behandlingen.

Særlige forhold ved behandlingen

Hvis du er undervægtig, anbefales der regelmæssig vægtkontrol, da vægttab er set i forbindelse med behandlingen. Endvidere skal du være opmærksom på psykiske symptomer under behandlingen, da dette i sjældne tilfælde har været rapporteret. Hvis du tidligere har haft depression og været selvmordstruet, frarådes opstart af behandling med roflumilast.

Må jeg blive vaccineret under behandlingen?

Du må ikke blive vaccineret med levende vacciner under behandlingen.
Du må gerne modtage vaccination mod Coronavirus.

Graviditet og amning

Du må ikke tage roflumilast, mens du er gravid, ammer eller planlægger graviditet. Det er vigtigt at anvende sikker prævention under behandlingen. Ud fra et forsigtighedsprincip bør roflumilast pauseres 3 måneder inden graviditet.


Alkohol

Man må gerne drikke alkohol under behandling med roflumilast, men vær opmærksom på, at psoriasis og andre hudsygdomme kan blive forværret af alkohol. Derfor bør du begrænse dit forbrug ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for indtag af alkohol.

Redaktør