Rituximab, infusionsbehandling

Rituximab bruges bl.a. til behandling af særlige hudsygdomme, hvor immunforsvaret er involveret. Behandlingen foregår på hudafdelingen.

Hvad er Rituximab?

Rituximab er et lægemiddel, der bl.a. bruges til behandling af særlige hudsygdomme, hvor immunforsvaret er involveret. Rituximab hører til gruppen af lægemidler kaldet ”biologisk medicin. Handelsnavnet for Rituximab kan være Mabthera® og Ritemvia®

Rituximab gives gennem et drop, som en infusion ind i en blodåre.

Behandlingen foregår på Hudafdelingen, afsnit D21.

Hvor tit og hvor tit?

Rituximab gives oftest 2 gange med 14 dages mellemrum. Hvis sygdommen blusser op på ny, kan behandlingen eventuelt gentages, men ofte først efter
6-12 måneder.

Den første behandling varer ca. 5 timer. Den anden behandling tager i alt ca. 3 timer. Du kan tage hjem en time efter endt behandling, hvis du har det godt.

Når du møder til behandling

Når du møder på afdelingen, vil sygeplejersken måle dit blodtryk, temperatur og undersøge din urin. Inden behandlingen startes, skal du også tale med en læge.

For at undgå bivirkninger under behandlingen skal du før infusionen have tablet Prednisolon (binyrebarkhormon), et antihistamin (allergimedicin) og paracetamol (smertestillende og febernedsættende).

Hvis du i forvejen er i behandling med Prednisolon, skal du aftale med lægen om du skal tage dem om morgen på infusionsdagen.

Under infusionen med Rituximab observerer vi dit blodtryk, puls og temperatur.

Efter behandlingen

Efter behandlingen kan du forvente at være træt og døsig.

Bivirkninger

Under infusionen oplever nogle at få influenzalignende symptomer: Det kan være feber, kulderystelser, muskelsmerter og eller hovedpine. Hvis du får disse problemer, kan det være nødvendigt at holde en kortere pause med infusionen. Du kan også opleve træthed, kvalme, udslæt på huden og blodtryksfald. I de fleste tilfælde er bivirkningerne milde.

Ved efterfølgende behandling er bivirkningerne som regel betydeligt mildere.

Alvorlige bivirkninger er yderst sjældne og optræder som regel kun under selve infusionen. Længerevarende bivirkninger ses meget sjælden ved behandling med Rituximab.

Opmærksom efter behandlingen

Når du kommer hjem efter behandlingen, skal du være opmærksom på, om du får feber, vejrtrækningsbesvær og eller udslæt på huden. Dette kan være tegn på, at du reagerer kraftigt på behandlingen med Rituximab, og du skal derfor
straks kontakte vagtlæge.

Sygdom og vaccination

Da Rituximab påvirker dit immunforsvar, har det en betydning, hvis du bliver syg, skal vaccineres eller opereres. Du skal derfor altid oplyse om behandlingen, når du er hos lægen, tandlægen eller på hospitalet.

Graviditet og amning

Både kvinder og mænd, der er i behandling med Rituximab skal anvende svangerskabsforebyggende midler.

Behandling med Rituximab skal ophøre mindst 12 mdr. før planlagt graviditet.
Amning bør undgås under behandling med Rituximab og mindst 12 måneder efter.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver før og efter behandlingen.

Hvor hurtigt virker behandlingen?

Det varierer meget fra person til person, hvornår virkningen indtræder. Nogle mærker effekt allerede efter få uger, andre mærker først en effekt efter nogle måneder.

Rituximab og anden medicin

Der er ikke problemer med samtidig indtagelse af anden medicin.

Alkohol

Under behandlingen er der ingen specielle forholdsregler vedrørende indtagelse af alkohol.

Ændring af aftaler

De tider, du har fået til behandlingen, kan kun i særlige situationer ændres. Det kan fx være i forbindelse med akut indlæggelse eller ved feber. I sådanne tilfælde skal du hurtigst muligt kontakte afdeling D21.

Redaktør