Råd og vejledning ved Parkinsons sygdom

Information til patienter med Parkinsons sygdom.

I Neurologisk  Ambulatorium kan patienter med Parkinsons sygdom og pårørende få råd og vejledning af læge og/eller en sygeplejerske med specialviden indenfor pleje og behandling af Parkinsons sygdom.

Hvis du ønsker det, så må pårørende meget gerne deltage ved samtalen i ambulatoriet. Det kan være godt med et par ekstra ører.

Vi tilbyder

 • Lægekonsultationer af ca. 25 minutters varighed. De finder sted ca. hvert ½ år.
 • Formidling af kontakt til hjemmeplejen/plejehjem/terapeuter/diætist.
 • Samtaler med sygeplejerskerne enten i forlængelse af lægekonsultationen, som selvstændige sygeplejesamtaler eller i form af telefonisk råd og vejledning i træffetiden (se også information om sygeplejekonsultationer).

Forberedelse til samtaler eller besøg i ambulatoriet

For at kunne give dig den bedste behandling er det vigtigt, at lægen og sygeplejersken har kendskab til, hvordan du klarer dig i hverdagen. Det er derfor en god ide at skrive ned, når du støder på noget, som du vil tale om. Prioriter derefter hvad der er vigtigst at få drøftet, så vi kan tage udgangspunkt i det.

Det kunne f.eks være problemer i forhold til:

 • Ændringer i din tilstand eller bevægelighed.
 • Svingninger i forhold til hvad du kan i løbet af dagen
 • Behov for hjælp fra hjemmeplejen
 • Problemer med vandladningen.
 • Problemer med forstoppelse.
 • Synke- og vægtproblemer.
 • Hallucinationer eller ændret adfærd
 • Bivirkninger til medicin eller hvordan den skal tages.

Medicin

Medbring altid en liste over den medicin, som du får ved besøg i ambulatoriet.
Spørg ved tvivl om:

 • Hvordan medicinen skal tages
 • Virkningen eller bivirkninger til medicinen

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk under e-journal eller via Min SP (Min Sundhedsplatform), hvis du er fyldt 15 år og har en digital signatur eller NemID.

Læs mere om e-journal på sundhed.dk.

Redaktør