Psoriasis, behandling med Stelara

Denne pjece er til dig der ønsker at vide mere om behandling af psoriasis med Stelara

Hvad er Stelara?

Stelara er et biologisk lægemiddel til behandling af psoriasis. Det aktive stof i Stelara hedder ustekinumab.

Stelara hæmmer den overaktivitet der er i immunsystemet ved psoriasis og som giver symptomer i hud og led.

Hvordan tages Stelara?

Stelara tages som en injektion i huden på maven eller låret. De første 2 injektioner tages med 4 uges mellemrum. Herefter tages behandlingen hver 12 uge. Du skal tage en injektion hver gang.  Behandlingen kan foregå i hjemmet. Der kan, når behandlingen anses for stabil og efter oplæring i hjemmebehandling, udleveres medicin til op til 6 måneders behandling.

Hvor hurtigt virker Stelara?

Du kan forvente effekt af behandlingen efter få uger, den fulde effekt ses efter ca. 24 uger. Hvis du har tilstrækkelig effekt af behandlingen, skal du fortsætte med den hver 12 uge. Stoppes behandlingen vender symptomerne tilbage.

Transport og opbevaring 

Stelara skal opbevares på køl i køleskab ved 2-8 grader.

I forbindelse med opstart af hjemmebehandling vil du få udleveret køletaske og køleelementer i ambulatoriet. Dette skal du medbringe ved alle udleveringer af medicinen.

I hjemmet skal køleskabet være udstyret med et termometer, for at sikre opbevaring ved korrekt temperatur.

Bortskaffelse 

Brugte injektionssprøjter skal i kanyleboks. Når kanyleboksen er fyldt, skal det afleveres til destruktion på apoteket. Det vil være muligt at få en ny kanyleboks på apoteket.

Før behandlingen

Før behandlingen skal du have taget blodprøver og eventuelt et røntgenbillede af lungerne, samt lavet en test for tuberkulose.

Kontrol af behandlingen

Du skal komme til lægekontrol i ambulatoriet ca. en gang årligt, i den forbindelse skal du have taget blodprøver. Der kan forekomme hyppigere lægekontroller i den første tid af behandlingen.

Mulige bivirkninger

Generelt giver Stelara få og lette bivirkninger.

Den hyppigste bivirkning er lokal hudreaktion på indstiksstedet (rødme, smerter og/eller kløe). Hudreaktionerne kan vare i 3-5 dage.

Infektioner, fx. øget risiko for forkølelse og halsbetændelse.

Diarré og kvalme

Led og muskelsmerter

Hovedpine og svimmelhed

Ved feber og/eller alvorlige infektioner skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at holde pause med behandlingen.

Oplever du andre bivirkninger end de nævnte, skal du tale med din læge i hudambulatoriet. Da Stelara mindsker aktiviteten i immunsystemet, kan det give en lille risiko for hudkræft og kræft i lymfeknuderne. Hvis du har haft en form for kræft, skal du oplyse din læge i hudambulatoriet herom.

Vaccinationer

Alle patienter i behandling med Stelara anbefales årlig influenzavaccination samt vaccination mod Coronavirus.

Du må ikke blive vaccineret med levende vacciner.

Operation

Hvis du skal opereres, skal du drøfte med din hudlæge i ambulatoriet, hvilke forholdsregler der bør tages.

Graviditet og amning

Hvis du ønsker at blive gravid, eller er blevet det, bør du tale med din læge i hudambulatoriet.

Redaktør