Psoriasis, behandling med Hyrimoz

Denne pjece er til dig der ønsker at vide mere om behandlingen af psoriasis med Hyrimoz.

Hvad er Hyrimoz?

Hyrimoz er et biologisk lægemiddel til behandling af psoriasis. Det aktive stof i Hyrimoz hedder adalimumab.

Hyrimoz hæmmer den overaktivitet der er i immunsystemet ved psoriasis og som giver symptomer i hud og led.

Hvordan tages Hyrimoz?

Hyrimoz tages som en injektion i huden på maven eller låret. Den første gang tages to injektioner, 80 mg, en uge efter tages en injektion, 40 mg. Herefter tages en injektion, 40 mg, hver 14 dag. Behandlingen kan foregå i hjemmet. Der kan, når behandlingen anses for stabil og efter oplæring i hjemmebehandling, udleveres medicin til op til 6 måneders behandling

Hvor hurtigt virker Hyrimoz ?

Du kan forvente effekt af behandlingen efter få uger, den fulde effekt ses efter 3-4 måneder. Hvis du har tilstrækkeligeffekt af behandlingen, skal du fortsætte med den hver 14. dag. Stoppes behandlingen vender symptomerne tilbage.

Transport og opbevaring.

Hyrimoz skal opbevares på køl i køleskab ved 2-8 grader.

I forbindelse med opstart af hjemmebehandling skal du medbringe en køletaske samt køleelementer til transport af medicinen. Dette skal du medbringe ved alle udleveringer af medicinen.

I hjemmet skal køleskabet være udstyret med et termometer, for at sikre opbevaring ved korrekt temperatur.

Bortskaffelse 

Brugte injektionssprøjter skal i kanyleboks. Når kanyleboksen er fyldt, skal det afleveres til destruktion på apoteket. Det vil være muligt at få en ny kanyleboks på apoteket.

Før behandlingen

Før behandlingen skal du have taget blodprøver og eventuelt et røntgenbillede af lungerne, samt lavet en test for tuberkulose.

Kontrol af behandlingen

Du skal komme til lægekontrol i ambulatoriet ca. en gang årligt, i den forbindelse skal du have taget blodprøver. Der kan forekomme hyppigere lægekontroller i den første tid af behandlingen.

Mulige bivirkninger

Generelt giver Hyrimoz få og lette bivirkninger.

Den hyppigste bivirkning er lokal hudreaktion på indstiksstedet (rødme, smerter og/eller Kløe). Hudreaktionen kan vare i 3-5 dage.

Infektioner, fx. øget risiko for forkølelse og halsbetændelse.

Kvalme/opkastning

Hovedpine

Ved feber og/eller alvorlig infektion skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendiigt at holde pause med behandlingen. 

Oplever du andre bivirkninger end de nævnte, skal du tale med din læge i hudambulatoriet. 

Da Hyrimoz mindsker aktiviteten i immunsystemet, kan det give en lille risiko for hudkræft og kræft i lymfeknuderne. Hvis du har haft en form for kræft, skal du oplyse din læge i hudambulatoriet herom.

Vaccinationer

Alle patienter i behandling med Hyrimoz anbefales årlig influenzavaccination samt vaccination mod Coronavirus.

Du må ikke blive vaccineret med levende vacciner.

Hvis du skal opereres, skal du drøfte med din læge i ambulatoriet, hvilke forholdsregler der bør tages.

Operation 

Hvis du skal opereres, skal du drøfte med din hudlæge i ambulatoriet, hvilke forholdsregler der bør tages.

Graviditet og amning

Hvis du ønsker at blive gravid, eller er blevet det, bør du tale med din læge i hudambulatoriet.

Redaktør