Parkinson - information til hjemmepleje og plejehjem

Præsentation af ambulatoriet.

Hvem er vi ?

Som sygeplejersker i ambulatoriet har vi stor viden og erfaring med Parkinsons sygdom. Vi fungerer som kontaktpersoner for både patient og pårørende samt for personalet i hjemmeplejen og på plejehjem. Sammen kan vi skabe fælles forståelse af patientens situation, kontinuitet i sygdomsforløbet samt løbende evaluering ud fra den enkelte patients behov.

Hvad kan hjemmeplejen og plejehjemmet hjælpe med?

For at kunne give patienten optimal behandling og pleje er det vigtigt, at lægen og sygeplejerskerne har kendskab til, hvordan det går i hverdagen. Med patientens samtykke kan I hjælpe med dette ved:

 • At deltage ved den ambulante kontrol. Hvis I ikke har mulighed for at deltage, bedes I enten beskrive jeres vurdering og lade patienten medbringe denne eller ringe og informere os, før patienten skal møde i ambulatoriet
 • Altid at medgive en liste over aktuel medicin

Jeres vurdering har stor betydning for resultatet af besøget eller samtalen, så patienten kan modtage den optimale behandlingsplan.

 

Foretag derfor en vurdering af følgende:

 • Gangfunktionen
 • Svingninger i funktionsniveauet i løbet af dagen
 • Behov for hjælp til personlig pleje
 • Problemer i forhold til udskillelse
 • Synke- og vægtproblemer
 • Hallucinationer eller ændret opførsel
 • Andet, som I har behov for

Hvad kan I benytte os til?

 • Råd og vejledning omkring den enkelte patients behov for pleje og kontrol
 • Vejledning vedrørende medicinens virkning, bivirkning og evt. justering
 • Vejledning ved hallucinationer og mareridt. Dette kræver altid kontakt til os
 • Råd og vejledning i forhold til sygeplejeproblemer der omhandler f.eks: synkeproblemer, ernæring, søvn, obstipation og vandladning

Fornyelse af recepter

Recepter skal fornyes hos egen læge. Enkelte præparater kan dog rekvireres efter aftale, via kontakt til sygeplejerskerne i ambulatoriet.

Vi ser frem til samarbejdet.

Redaktør