Palliativ Medicinsk Afdeling P, information om

I denne patientinformation kan du læse om Palliativ Medicinsk Afdeling P.

Hvad kan afdelingen tilbyde?

Palliativ betyder at lindre. Afdelingens formål er at lindre de fysiske og psykiske symptomer samt de sociale og åndelige problemer, der kan opstå i forbindelse med en fremskreden kræftsygdom.

Dine pårørende er ofte involveret i forløbet, og de kan have brug for samtaler, aflastning, praktisk hjælp og lignende. Den lindrende behandling i afdelingen omfatter derfor også dine pårørende.

Henvisning til afdelingen

For at blive tilknyttet afdelingen, skal du have en henvisning fra enten din egen læge eller fra den afdeling, hvor du bliver behandlet.

En læge og en sygeplejerske fra Palliativ Medicinsk Afdeling P besøger dig herefter for at vurdere, om du kan have glæde af afdelingens behandling og pleje. Ved dette besøg finder du og lægen også ud af, om du vil have bedst af at være i afdelingens udefunktion eller være indlagt på afdelingen.

At være patient i udefunktion betyder, at du bor hjemme, samtidig med du er tilknyttet afdelingen. En læge og/eller en sygeplejerske fra afdelingen kommer hjem til dig efter behov, og sammen planlægger vi din behandling og pleje.

De fleste af afdelingens patienter er tilknyttet i udefunktion.

Indlagte patienter

Hvis din behandling kræver at blive justeret og fulgt tæt i en periode, kan du blive indlagt på afdelingen. På afdelingen er der otte enestuer samt to stuer med to senge. Alle stuer er med eget bad og toilet, og alle patienter har eget tv og fri internet.

Mens du er indlagt, er det muligt at have en af dine pårørende indlagt sammen med dig, hvis I ønsker det. Tilbuddet til den medindlagte pårørende dækker både overnatning og forplejning. Når din behandling er justeret, bliver du udskrevet og fortsætter din behandling i afdelingens udefunktion.

Personale

Personalet på afdelingen består af læger, sygeplejersker, psykologer og sekretærer. Derudover er der også tilknyttet en præst, en fysioterapeut og en socialrådgiver til afdelingen.

Som patient har du en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske, som står for din behandling. Det er din kontaktlæge og kontaktsygeplejerske, som du og dine pårørende oftest har kontakt til.

Udover det faste personale er der i afdelingen tilknyttet nogle frivillige, som bidrager med forskellige former for praktiske gøremål, samvær, adspredelse og arrangementer. Dette tilbud er frivilligt og gælder både patienter og pårørende.

Samarbejde

Mens du er tilknyttet afdelingen, har vi et samarbejde med din egen læge og evt. med din hjemmesygeplejerske. Kontakten sker gennem din kontaktlæge og din kontaktsygeplejerske i afdelingen.

Udover samarbejdet med din læge og evt. hjemmesygeplejerske, sker din behandling og pleje bedst i et samarbejde med dig og evt. dine pårørende.

Redaktør