PEG-sonde

Pleje af sonde og indstikssted

Du har fået anlagt en PEG-sonde. Der er en stopplade af plastik fæstnet til den indre del af sonden, som hindrer sonden i at glide ud.

Sikring af sonden de første 14 dage

I de første 14 dage, efter at du har fået anlagt sonden, skal den hvide trekant med det lille blå hængsel sidde så stramt som muligt mod maveskindet. Herefter har kroppen dannet en kanal fra mavesækken til huden, som sikrer, at der ikke siver mavesaft ud i bughulen.

Efter de første 14 dage, skal sonden bevæges mindst en gang om ugen. Dette gøres for at sikre, at stoppladen ikke fæstner sig til mavesækkens slimhinde.

Du skubber sonden ind i maven, ca. 5 – 10 cm, og derefter den samme længde ud igen. Du kan nu selv vælge, hvordan den hvide trekant skal sidde.

Pleje af huden rundt om sonden

  • Skyl huden ved indstiksstedet med håndbruseren
  • Benyt gerne almindelig sæbe, men vask forsigtigt.
  • Skyl godt efter, så sæben ikke irriterer huden.
  • Der kan sive mavesaft ud langs sonden i kanalen. Det kan medføre, at huden bliver rød og sviende. I værste fald kan det give grobund for infektion i huden. For at forhindre dette, skal huden forsigtig duppes tør efter afvaskning. Derefter påsmøres et tyndt lag barrierecreme som f.eks Inotyol. Dette gentages en til to gange dagligt, indtil irritationen er væk.

Undgå at sonden stopper til

Sonden skylles en gang dagligt med 2 gange 20 ml vand for at undgå, at den stopper til. Hvis sonden bruges til ernæring og/eller medicin, skal den skylles med 20 ml vand før og efter brug.

Ved tvivl

Kontakt den afdeling der har givet dig sonden. Ved mistanke om infektion kan du også henvende dig til egen læge eller behandlende afdeling.

Redaktør