Overfladisk byld/absces, information om

Her kan du læse om hvordan din indlæggelse vil forløbe, når du har en absces.

Velkommen til Afsnit M4

Hensigten med denne folder er, at give dig et indblik i hvordan din indlæggelse vil forløbe, når du har en absces.

M4 er en akut afdeling og der bliver løbende indlagt patienter med forskellige ortopædkirurgiske lidelser. Derfor vil du måske opleve, at der er patienter, der er ankommet efter dig, som bliver taget imod først.

Definition af en byld/absces

En absces er en ansamling af betændelse, der næsten altid er forårsaget af en ophobning af bakterier. Den kan i nogle tilfælde briste af sig selv og udtømme sig. I de fleste tilfælde er det nødvendigt at lukke yderligere op og kirurgisk rense betændelsen helt ud, da der kan være mindre puslommer, der ikke er udtømt.

Modtagelse på M4

Når du ankommer i afdelingen, vil vi som noget af det første måle dit blodtryk, puls, iltning i blodet, temperatur og din vejrtrækning. Det er muligt, at du skal have taget en blodprøve - dette er dog afhængigt af, om du fejler andet, din alder og hvilken medicin du får.

Alle patienter med absces får målt blodsukker - dette gøres ved at du får et stik i øret, hvor der tages en blodprøve fra. Sådan kontrollerer vi om har sukkersyge, da det kan være en af årsagerne til, at du har fået en absces.

Herefter vil du blive stillet en række spørgsmål, der omhandler din hverdag.

Du bliver set af to læger, der dels optager en journal på dig - dvs. lytter på hjerte og lunger, spørger om dine øvrige sygdomme og din faste medicin, og dels tager stilling til om du skal opereres og i så fald hvornår.

Hvad skal du være forberedt på?

Det er vigtigt, at du er forberedt på ventetid samt på at din operation eventuelt kan blive udsat. Dette vil være på grund af andre syge patienter, hvis tilstand kræver hurtigere behandling. Vi beklager, hvis dette udsætter din operation og beder om forståelse fra din side.

Det er muligt, at du vil blive tilbudt en tid dagen efter i vores subakutte ambulatorium. Dette gøres for, at dit operationstidspunkt kan planlægges og du derved ikke skal faste og tørste unødigt.

Bedøvelse

Når du skal opereres, skal du bedøves. Dette gøres, da det ellers vil være svært at rense abscessen uden at det gør for ondt. Operationen foretages oftest i fuld bedøvelse, men man kan i få tilfælde bedøve lokalt. Du vil inden operationen få lejlighed til at tale med en narkoselæge, hvis du skal fuldbedøves.

Før operationen

Faste og tørste

Du skal faste (ingen mad, tyggegummi, pastiller ell. andet) i 6 timer og tørste i mindst 2 timer inden operationen. Op til 2 timer før operationen må du drikke tynde væsker, dvs.  saftevand, vand, kaffe og the - dog uden mælk. Du får besked om de præcise tidspunkter af plejepersonalet.

Omklædning

Inden operationen bliver du bedt om at skifte tøj. Du får udleveret et sæt undertøj, et par sokker og en badekåbe, som du skal have på, når du bliver hentet til operationsgangen. Det er vigtigt, at du er helt ren, når du køres til operation. Du skal derfor have været i bad indenfor de sidste 12 timer (se pjecen ”10 vigtige baderåd før operation”).

Du vil desuden blive bedt om at fjerne evt. makeup, neglelak og smykker.

Når du er klar og der er plads på operationsgangen, bliver du hentet af en portør.

Operationen

Selve operationen er et lille indgreb, som ikke forventes at tage lang tid. Vi bestræber os på, at få al betændelsen ud, og herefter bliver der renset med saltvand. Såret efter abscessen bliver ikke syet sammen, da der er risiko for, at abscessen gendannes, hvis såret lukkes.

Efter operationen

Efter operationen modtages du af plejepersonalet. Du får målt blodtryk, puls, temperatur, iltning i blodet og din vejrtrækning og du vil blive tilbudt mad og drikke.

Udskrivelsen

Når du er vågen og velbefindende og har ladt vandet, er du klar til at blive udskrevet. Vi anbefaler, at du har en pårørende hos dig de første par timer efter udskrivelsen - og gerne natten over.

Behandlingen

Dit sår er dækket af et plaster - dette fjernes dagen efter operationen og du skal nu skylle såret. Dette gøres nemmest med en håndbruser, hvor strålerne spules direkte på såret. Der skal ikke bruges sæbe. Dette skal gøres dagligt, da det er vigtigt, at såret heler fra bunden. Dette vil ske i løbet af 2-4 uger, afhængig af størrelsen.

Du får udleveret plastre til de første par dage, herefter køber du selv på apoteket eller lignende. Desuden får du udleveret din operationsbeskrivelse.

Smerter

Der vil formentlig være smerter i starten og det anbefales, at du tager 2 stk Panodil à 500 mg, 4 gange dagligt. Hvis der er behov for yderligere smertestillende, kan dette kombineres med 400 mg Ibuprofen, op til 3 gange dagligt (disse kan købes i håndkøb à 200 mg).

Hvad skal du være opmærksom på efter udskrivning

Du skal være opmærksom på, om du får feber, om der kommer yderligere rødme omkring såret, yderligere smerter eller at abscessen gendanner sig.

Kontakt da Sengeafsnit M4 på telefon 3863 5154.  Er der gået mere end 10 dage siden sidste indlæggelse, skal du kontakte egen læge. Hvis du gentagne gange får abscesser, bør du kontakte egen læge med henblik på udredning.

Forebyggelse af abscesser

Du skal være opmærksom på at rygning, alkohol, overvægt og dårlig hygiejne øger risikoen for at få en absces.

Desuden er der risiko ved barbering under arme og i bikiniområdet med uren skraber. Personalet er gerne behjælpelige, hvis du har spørgsmål i den anledning.

Redaktør