Operation mellem bryst og kravebenet - stabiliserende

Information og øvelsesprogram til patienter, der har haft stabiliserende operation mellem bryst og kravebenet

Du har fået foretaget en stabiliserende operation mellem bryst og kravebenet. Du har fået taget et stykke af en af senerne fra dit baglår eller brugt en allgraft (ekstern donervæv). 

Bandagering

Du skal have en skulderbandage på døgnet rundt i 5 uger. De første 2 uger skal skulderbandagen være fikseret til kroppen, og de efterfølgende 3 uger skal skulderbandagen være løs. Efter 5 uger fjernes skulderbandagen.

Restriktioner

Uge 0-2 efter operationen

Du må ikke bevæge skulderen.

Uge 3-5 efter operationen

Fra 3. uge må du begynde at træne uden skulderbandagen under supervision af fysioterapeut. Du må kun træne med øvelser under skulderhøjde og ingen udadrotation i skulderleddet.

Uge 6-8 efter operationen

Fortsat skulderøvelser. Du må nu træne med øvelser over skulderhøjde.

Smerter

Det er vigtigt, at du er ordentlig smertedækket. Du kan evt. bruge ispakning.

Badning

Du må med stor forsigtighed lirke armen ud af bandagen, når du skal i bad, dog tidligst 24 timer efter operationen. Det er vigtigt, at du holder armen og skulderen helt i ro og i samme position, som når den er i bandagen.

Arbejde

Du kan genoptage dit arbejde afhængigt af, hvor meget din skulder belastes. Tal med din læge eller fysioterapeut om dette.

Bilkørsel

Du må typisk begynde at køre bil fra 6. uge efter operationen, eller når det vurderes trafikmæssigt forsvarligt.

Løft

Du må kun løfte indenfor smertegrænsen. Vejledende: Uge 3-8 må du løfte max. 1 kg, når vægten er tæt på kroppen. Uge 8-12 må du løfte max. 5 kg, når vægten er tæt på kroppen. Efter uge 12 må belastningen langsomt sættes op.

Sport

Cykling

Du kan tidligst begynde at cykle på kondicykel fra 3. uge. Almindelig cykel kan du tidligst begynde at køre på 8 uger efter operationen. Racercykling tidligst 12 uger efter operationen.

Løb

Tidligst 8 uger efter operationen, når du kan holde sit skulderblad stabilt under løbet. Start evt. med skiftevis at løbe og gå, og stop, hvis du får smerter.

Overheadsport, bænkpres, armhævninger og kontaktsport 

Tidligst 6 måneder efter operationen og når skulderen er muskulær stabil.

Genoptræning

Du kan forvente et genoptræningsforløb på 12 uger. De første ca. 9 uger vil foregå på hospitalet og herefter fortsætter genoptræningen i kommunalt regi.

Du vil blive instrueret i øvelser af en fysioterapeut i forbindelse med din indlæggelsen eller ringet op kort efter udskrivelsen. Du bliver indkaldt til ambulant genoptræning 2-3 uger efter operationen.

Øvelser

Øvelse 1

Under denne øvelse tages underarmen undtagelsesvis ud af bandagen. Bøj og stræk albuen langsomt med underarmen glidende langs kroppen. Lig lidt med albuen helt strakt.

BILLEDE KOMMER

Øvelse 2

Knyt og spred fingrene for at undgå/mindske hævelse.

BILLEDE KOMMER

Øvelse 3

Drej underarmen så skiftevis håndfladen og håndryggen peger opad.

BILLEDE KOMMER

Øvelse 4

Klem om en tennisbold eller lignende. Hold spændingen i min. 5 sekunder og slap langsomt af.

BILLEDE KOMMER

Øvelse 5

Placer skulderbladene korrekt ved at rette dig op og bevæge skulderbladene nedad mod baglommen.

BILLEDE KOMMER

Øvelse 6

Bøj hovedet til siden, så øret bevæges ned mod skulderen og mærk et stræk på siden af halsen. Udføres til begge sider.

BILLEDE KOMMER

Øvelse 7

Gør nakken lang ved at trække hagen tilbage.

BILLEDE KOMMER

Redaktør