Operation for slidgigt i ankel-bagfod

I denne pjece kan du læse om slidgigt i ankel/bagfod, herunder hvad årsagerne kan være, og hvordan det behandles.

Hvorfor får man slidgigt?

Vi er ikke altid i stand til at forklare, hvorfor der opstår slidgigt i ankelleddet. Hos nogle patienter skyldes slidgigten, at der tidligere har været brud på leddet eller andre skader. Hos andre ødelægges ledbrusken af leddegigt eller en anden gigtsygdom, f.eks. urinsyregigt.

En hyppig årsag til slidgigt i bagfoden er medfødt fejlstilling, eller fejlstilling, der er opstået efter en skade. Sygdommen kan ramme alle fra 20-års alderen. Dog stiger hyppig­heden med alderen.

Slidgigt kan også ramme et eller flere led i mellemfoden.

Symptomer på slidgigt

Det mest almindelige er smerter og nedsat bevægelighed, som kan give halten og nedsat gangdistance.

Hvordan behandles slidgigt anklen/bagfoden?

Har man kun lette gener, skal man vente med operation og i stedet forsøge med at bruge fodtøj med gængesål. Dette kan ofte hjælpe så godt at operation kan undgås/udsættes. I nogle tilfælde kan generne afhjælpes med gigtmedicin eller en blokade. Kun hvis det ikke hjælper, kan operation overvejes.

I de tilfælde, hvor operation ikke kan anbefales, kan man nogle gange afhjælpe generne med en stiv bandage. Kirurgen vælger den behandling som bedst hjælper dig.

Fødder er forskellige fra person til person, og derfor giver vi individuel behandling og vejledning til den enkelte patient. Informationerne i denne pjece, vil derfor ikke give dig fuldstændig svar på, hvad der skal ske i dit tilfælde. Du må endelig spørge, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Kirurgen tager stilling til hvilken/hvilke indgreb der passer til din tilstand.

Operationstyper

Fjernelse af osteofytter i anklen (cheilektomi):

Knogleudvækster fjernes for at afhjælpe smerter og bevægeindskrænkning. Irritation i leddet fjernes. Det kan foretages ved en kikkertoperation eller åben operation. Der kan blive behov for senere fornyet operation, hvis der ikke opnås den ønskede effekt. Bandagen er oftest på i 1-2 uger

Stivgøring af ankelleddet (artrodese):

Resterne af ledbrusk i ankelleddet fjernes og de to knogleflader låses sammen med skruer og evt skinne(r). Ved en stivgørelse af ankelleddet bliver det ikke muligt at bøje op og ned i ankelleddet, men denne funktion er ofte væk allerede inden operationen.

Idet smerterne er væk, bliver gangen dog ganske god trods stivheden. Sko med gængesål kan yderligere bedre gangen. Mange vil kunne fortsætte med tungt arbejde. Man kan gå ture og evt. også løbe. Man kan ikke komme ned i langskaftede støvler.

Indgrebet kan foretages ved en kikkertoperation eller åben operation. Bandagen er oftest på i 8-12 uger

Stivgøring af subtalærleddet (artrodese):

Resterne af ledbrusk i subtalærleddet/bagfoden fjernes og de to knogleflader låses sammen med skrue(r) indsat igennem hælen. Ved en stivgørelse af dette led er det ikke muligt at dreje foden ind og ud, men bevægeligheden i selve ankelleddet (op og ned) er ikke påvirket.

Ofte er bagfoden ret stiv allerede inden operationen, så når smerterne er væk, bliver gangen ofte ganske god. Sko med gængesål kan yderligere bedre gangen. Man skal undgå ujævnt underlag efterfølgende. Bandagen er oftest på i 8-12 uger

Du får besked om, hvornår og hvor meget du må støtte på foden. Det afhænger af hvilken måde du er opereret på. Efter operationen vil operationsbeskrivelse og planen blive udskrevet, og afleveret til dig, inden du forlader hospitalet.

Komplikationer og risici ved operation

Enkelte patienter oplever at knoglerne ikke vokser sammen, og så kan det blive nødvendigt med en ny operation.

Enkelte patienter oplever, at det bliver nødvendigt at fjerne de indsatte materiale ved en ny operation. Nogle patienter oplever, at de halter ganske lidt, når de går, selv efter flere måneders træning.

Få procent får en sårinfektion som behandles med antibiotika.

I sjældne tilfælde kan infektionen sprede sig til led eller knogle, og medføre en ny operation.

Der er risiko for blødning i forbindelse med indgrebet, hvilket gør at forløbet kan blive længere end forventet.

Få procent af patienterne får problemer med dårlig, eller manglende, heling af hud. Hvis hud eller knogle ikke heler, kan det medføre ny operation.

Nervegrene kan beskadiges under operationen. Dette vil medføre, at du får nedsat/manglende følesans, eller påvirkning af bevægelighed i det område nerven forsyner.

De fleste oplever, at der er hævelse og en vis ømhed i op til 6-9 måneder efter operationen, så først efter den tid kan du vurdere resultatet af operationen.

Man skal vide, at operation ikke altid, med sikkerhed, medfører det tilsigtede resultat. Nogle patienter oplever, at de stadig har smerter, eller at deres problem med fod eller ankel ikke er løst, selv om operationen gik godt.

Vi beder venligst om at du også læser vores generelle (praktiske) informationer om bandage, hævelse og komplikationer (Generel Fod Patientinformation)

Redaktør