Operation for infektion i en fod

Ved nogle infektion i en fod kan det være nødvendigt at operere. Operationen foregår i lokalbedøvelse.

Hvorfor operation

Du har en alvorlig betændelse i foden. Dette kræver, at der bliver foretaget en operation, hvor man ”lukker op” for infektionen. Operationen foregår i lokal bedøvelse af foden på afdelingens operationsstue.

Der kan, ved behov, gives lidt smertestillende medicin før operationen.

Forløb af operation

Vi vil sædvanligvis fjerne det væv, evt. knogle og sener, som er ødelagt af infektionen.

Efter operationen

Efter operationen vil det fremkomne sår stå åbent.

Helingsvarigheden af denne type sår er meget forskellig, men tager typisk fra 3-6 måneder, afhængig af svær-hedsgraden. Det er ofte nødvendigt at gentage operationen med oprensning af såret, da man kun fjerner den absolut nødvendige mængde væv ved den enkelte operation.

Efter operationen må du overhovedet ikke støtte på foden. Du skal være sengeliggende i første døgn og herefter sidde i kørestol i hvert fald den
første uge. Du vil få en indsprøjtning for at forebygge årebetændelse i benene.

Bandagen skiftes første gang dagen efter operationen. Herefter skiftes bandagen i begyndelsen dagligt og efterfølgende hver anden dag.

Du skal indtage antibiotika indtil såret er helet. Du skal forvente at være indlagt i ca. 1 uge. 
 

Efterbehandling

Når såret tillader det, vil du blive mobiliseret (komme op at gå) i terapifodtøj/støvler. Når såret er i heling, vil du blive udskrevet til fortsat ambulant kontrol.

Redaktør