Neurologisk Sengeafsnit N31 - velkommen

Gode råd til dig og dine pårørende på Neurologisk Sengeafsnit N31.

Velkommen til Neurologisk Afdeling

Vi har skrevet en række gode råd til dig. Disse kan være en god hjælp under din indlæggelse.

Spørg hellere for meget end for lidt

Det er vigtigt at forstå, hvad du skal undersøges for, hvad lægerne har fundet ud af indtil nu, og hvilken behandling du får. Accepter ikke svar, som du ikke forstår.

Skriv ned undervejs

I forbindelse med din sygdom er det ofte godt, at kunne beskrive udviklingen af nye symptomer. Derfor kan det være en god idé, at skrive dine spørgsmål ned, så du husker at stille dem til personalet.

Flere ører hører bedre

Hav helst en pårørende ved din side under lægesamtaler. Det er en fordel at to har hørt, hvad der er blevet sagt, så alle nuancer kommer med.

Støt sikkerheden

Tjek dit navn og dit personnummer sammen med personalet, hver gang du skal undersøges, behandles eller have medicin. 

Sig endelig til, hvis du er nervøs for noget

Det er ikke ualmindeligt at opleve, at man bliver nervøs over at være indlagt på et hospital. Fortæl det gerne til plejepersonalet, som har stor erfaring med at afhjælpe dette. 

Spørg hvordan behandlingen/genoptræningen skal fortsætte

Vi vil fortælle dig om, hvordan din behandling/ genoptræning vil foregå. Spørg dog altid personalet, hvis du er i tvivl.

Kend din medicin

Du skal vide, hvad din medicin hedder, hvorfor du får den, samt hvordan og hvor længe du skal tage den. Oplys personalet om den medicin, som du har taget før din indlæggelse. Hvis du benytter kosttilskud, naturprodukter, alternativ behandling eller følger særlige kostråd, bedes du ligeledes informere personalet om dette.

Få kendskab til livsstilens betydning for dit helbred

Få råd og vejledning hos personalet vedr. kost, rygning, alkohol og motion og læs afdelingens pjece.

 ”Sig frem”

Patienter og pårørendes tilfredshed med behandlingen i afdeling N er vigtig for os. Du har derfor mulighed for at give os en tilbagemelding på dit behandlingsforløb ved at udfylde et postkort og lægge det i postkassen på gangen eller sende en sms - se opslag i afdelingen.

Redaktør