Nerveafklemning ved håndledet - Karpaltunnelsyndrom

Nerveafklemning ved håndledet, karpaltunnelsyndrom, kan opstå, når nerverne til fingrene bliver irriteret, hvilket kan medføre til en prikkende, snurrende og sovende følelse i fingrene og smerter ud i hånden. Tilstanden er oftest værst om natten. Her kan du læse om sygdommen, og hvordan man kan blive behandlet for det.

Hvad er karpaltunnelsyndrom?

Karpaltunnelen er en kanal på håndfladesiden af håndleddet. Sammen med fingrenes bøjesener løber her en stor nerve ned til hånden. Hvis pladsen i tunnelen bliver for trang, kan nerven blive trykket. Dette giver snurrende, prikkende og sovende fornemmelse i én eller flere fingre (undtagen lillefingeren), se billedet nedenfor. Der kan også være smerte og brændende fornemmelse i fingrene. Generne er ofte værst om natten. Hvis tilstanden har varet i længere tid, kan der komme følelsesløshed i fingrene og nedsat kraft, især fra tommelfingeren. 
 

Hvad skyldes karpaltunnelsyndrom?

Der er øget risiko for karpaltunnelsyndrom ved arbejdsfunktioner, der indebærer en kombination af ensidigt gentagne håndledsbevægelser og kraftudøvelse. Sygdommen ses særligt ved arbejde indenfor slagteri, fiskeindustri og forskelligt manuelt industriarbejde. Der er også en øget risiko ved arbejde med håndholdt vibrerende værktøj, eller hvis f.eks. et redskab trykker hårdt mod håndroden.

Sygdommen kan have andre årsager. Den kan f.eks. opstå under graviditet, efter knoglebrud i håndleddet, ved gigtlidelser og stofskiftesygdom.

Ud over under graviditeten er sygdommen hyppigst blandt kvinder mellem 40-60 år. Mange tilfælde opstår uden kendt årsag.

Undersøgelse på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Ved konsultationen gennemgår den arbejdsmedicinske læge din sygehistorie og dine ansættelser. Dit arbejde vil blive nøje gennemgået. Derefter foretages en lægelig undersøgelse af nervernes funktion til underarm og hånd. Afhængigt af dine symptomer og lægens fund kan du blive sendt til yderligere undersøgelse. Typisk vil det være henvisning til Neurofysiologisk Afdeling til måling af nerveledningshastighed. Ved afslutning fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling vil du få råd om, hvordan du skal forholde dig med arbejdet fremover.

Behandling

Hvis symptomerne ikke er så udtalte, skal du måske i første omgang forsøge at aflaste hånden ved at skåne den og eventuelt anvende en håndledsskinne.

Bedres situationen ikke, kan operation komme på tale. Ved operationen laves et snit i det senebånd, som løber tværs over karpaltunnelen. Derved skabes bedre plads, og trykket på nerven forsvinder. Det overskårne senebånd betyder ikke noget for håndens funktion bagefter.

Kan sygdommen anerkendes som en arbejdsskade?

Karpaltunnelsyndrom kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis man har været udsat for ensidigt gentaget og kraftkrævende arbejde, brug af vibrerende håndværktøj eller arbejde med genstande, der medfører et direkte tryk på håndroden. Man skal opfylde en række bestemte krav m.h.t. udsættelsens varighed og omfang. Karpaltunnelsyndrom kan også anerkendes, hvis det opstår som følge af seneskedehindebetændelse pga. ensidigt og kraftkrævende arbejde.

Redaktør