N31 Daghospital - book en tid

Læs her, hvordan du booker en tid i daghospitalet

Daghospitalet for patienter med atypisk parkinsonisme

Book en tid betyder, at det er dig eller dinepårørende, der kontakter sygeplejersken i daghospitalet. Sammen beslutter I, hvornår du har brug
for en tid til konsultation.
Formålet er at øge din tryghed, ved at du kan få en tid så hurtigt som muligt, når du har brug for det.
Det tilstræbes, at du får en tid inden for 14 dage hos dine faste kontaktpersoner. Hvis du ønsker det, må dine pårørende meget gerne deltage ved samtalerne.

Når du har brug for det

  • får du vejledning og rådgivning
  • bliver dine symptomer vurderet over flere timer
  • vurderer vi dit behov for evt. ny medicin eller undersøgelser
  • kan prøve eller blive vejledt i brug af ny medicin
  • kan dine behov for hjælpemidler og træning blive vurderet

Kan ordning ændres?

Ordningen kan altid ændres, hvis I eller personalet skønner den uhensigtsmæssig, eller hvis I føler jer utrygge ved den.

Hvornår kan I henvende jer?

I er altid velkomne til at henvende jer, hvis:

  • I er i tvivl om noget, der har tilknytning til sygdommen
  • din tilstand pludselig ændrer sig meget
  • I har tvivlsspørgsmål til din behandling, medicin eller lignende

I vil blive kontaktet

Som sikkerhed vil I blive kontaktet telefonisk af sygeplejersken minimum hvert halve år for at høre, hvordan det går.

Hvordan foregår bookingen?

I ringer til sekretæren i daghospitalet i telefontiden.

Redaktør