N31 - velkommen som pårørende

Information til pårørende om afdelingen Neurologisk Sengeafsnit, N31.

Vi byder Jer velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit N31.

På afdelingen behandles og plejes patienter med sygdomme i hjerne og nervesystem.

Information under indlæggelsen

Vi vil meget gerne have et tæt samarbejde med Jer, så I føler Jer velinformerede og inddraget i behandling og genoptræning. I er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis I har spørgsmål.

Patienten får tildelt en ugentlig tid til Den Inddragende Stuegang også kaldet DIS. Formålet med denne er, at patienten og de nærmeste pårørende bliver inddraget og føler sig velinformeret under indlæggelsen.  Vi vil gerne have kendskab til Jeres tanker og bekymringer, og I vil blive orienteret om sygdomsforløbet. Vi vil i fællesskab drøfte plejen og behandling og sammen lægge planer for det videre forløb og genoptræning. I weekenden er der kun akut stuegang.

Personalet skal overholde tavshedspligten, selv overfor de nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende kan være ægtefælle, samlever, børn, forældre eller en nær ven. Patienten afgør OM, og til HVEM personalet må udtale sig. Er I flere pårørende er det en god ide at vælge én, som fungerer som kontaktperson til afdelingen. Vi opfordrer kontaktpersonen til at informere de øvrige pårørende.

Telefontid

I dagtimerne er der størst mulighed for at træffe den kontaktperson, der kender patienten bedst.

Pårørende kan ringe for kort information. Det er dog bedst udenfor vagtskiftetidspunkterne, som er:

 • kl. 07.00 - 07.15
 • kl. 15.00 - 15.15
 • kl. 23.00 - 23.15

På disse tidspunkter giver personalet oplysninger videre til hinanden, hvilket er nødvendigt for behandling og pleje af patienterne. Hvis det er muligt, bedes de pårørende holde hinanden orienteret.

Mobiltelefon

Der må gerne benyttes mobiltelefon på afdelingen, hvis det ikke generer de andre patienter.

Besøgstid

Afdelingen har fri besøgstid. Besøgende bedes dog tage hensyn til, at patienterne har brug for hvile mellem undersøgelser og træningsseancer, samt for at kunne spise i fred og ro. Det er derfor en god ide at tilrettelægge besøgene udenfor spise- og hviletid og komme få besøgende af gangen.

Personlige ejendele og toiletsager

Det er til glæde for patienten at have egne toiletsager og enkelte af sine ejendele til rådighed på afdelingen, hvilket vi beder Jer hjælpe med. Hospitalet tager ikke ansvar for værdigenstande i patientens varetægt.

Kiosk (ligger i vestibulen i bygning 60)

Åbningstider

 • Mandag - torsdag: 08.00 - 19.00
 • Fredag: 08.00 - 18.00
 • Lørdag - Søndag: 11.00 - 16.00
 • Helligdage: Lukket

Kioskvognen kommer i afdelingen 2 gange om ugen.

Rygning

Der er rygeforbud på hospitalet.

Gode råd til støtte for Jer, som pårørende

Når ens nærmeste bliver syg, rammes hele familien. Ofte påvirkes familiens liv såvel følelsesmæssigt som praktisk, fordi man skal forholde sig til en ny og ukendt situation. Måske kan følgende råd være til gavn for Jer:

Føl Jer ikke til besvær

Kom gerne til personalet med spørgsmål, hvis I er i tvivl om noget. Det er almindeligt at skulle have genopfrisket oplysninger, når man er i en presset situation.

Tal med de nærmeste om, hvad I hver især har brug for.

Det er vigtigt i fællesskab at finde en balance, så alles behov og grænser respekteres.

Tag hensyn til Jer selv

 • Vær realistisk med, hvor meget I selv kan klare.
 • Involver og søg støtte og praktisk hjælp i Jeres omgangskreds.
 • Sørg for at få tilstrækkelig mad, drikke og hvile.
 • Tag gerne et pusterum og giv Jer selv mulighed for at slappe af, eller til at tale med andre om andet end sygdom.
 • Meld fra, hvis I føler Jer presset eller ikke magter at blive inddraget. Ikke alle pårørende ønsker eller magter at blive inddraget i patientforløbet. Personalet har forståelse herfor og respekterer det.

Når tankerne er for kaotiske

Tal med personalet, hvis I føler Jer utrygge. Personalet kan rådgive Jer i forhold til kontakt med f.eks. patientvejleder, hospitalspræst, psykolog eller patientforeninger.

”Sig frem”

Vi ønsker hele tiden at udvikle og forbedre plejen og behandlingen. Derfor vil vi meget gerne have Jeres tilbagemelding. I kan give den direkte til personalet eller udfylde og aflevere et postkort, som står fremme i afdelingen. Se opslag i afdelingen.

Redaktør