Mycosis fungoides - behandling med PUVA

Mycosis Fungoides (MF) er en form for lymfekræft.PUVA er en kombinationsbehandling, som består af medicin (kapsler med methoxsalen) og lysbehandling med ultraviolette A-stråler.

Hvad er Mycosis Fungoides?

Mycosis Fungoides (MF) er en form for lymfekræft. Sygdommen inddeles i forskellige stadier. PUVA er en behandling som gives til MF. PUVAbehandling
kan suppleres med andre behandlingsmetoder.

Hvad er PUVA?

PUVA er en kombinationsbehandling, som består af medicin (kapsler med methoxsalen) og lysbehandling med ultraviolette A-stråler. Ultraviolette A-stråler kaldes også UVA. Denne type stråler indgår i almindeligt sollys og medvirker til dannelse af pigment i huden. Behandlingen gives 2-3 gange om ugen i en periode på 3-8 uger. Belysningstiden afhænger af din hudtype og hudsygdom. Tiden øges i takt med, at din hud hærdes og bliver brun.

Før start på behandling

Der skal tages blodprøver før behandlingen for at sikre, at du kan tåle tablet Methoxsalen. Du må ikke være gravid eller amme under behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Ved PUVA skal du indtage kapsler med methoxsalen 2 timer før, du har tid til lysbehandlingen. Methoxsalen gør, at huden bliver følsom overfor lys. Derved fremmes effekten af lysbehandlingen.

Du anbefales at indtage kapslerne sammen med et let måltid mad. Skal synkes hele. Derved undgås kvalme og utilpashed. Kapslerne udleveres af sygeplejersken i Lysafsnittet.

I forbindelse med de første lysbehandlinger vil sygeplejersken tale med dig om dine særlige behov. Det tilstræbes at sygeplejersken fra Lysafsnittet deltager ved dine lægekonsultationer i hudambulatoriet.

Mulige bivirkninger af behandlingen

Kapslerne med methoxsalen kan i nogle tilfælde give kvalme, svimmelhed, træthed og hovedpine. Disse gener svinder i løbet af behandlingsforløbet. Langvarig behandling med PUVA kan øge risikoen for rynker og hudkræft.

Fugtighedscreme er en del af behandlingen

Du skal pleje din hud med fugtighedscreme 1 til 2 gange dagligt for at opnå bedst mulig effekt af behandlingen med PUVA. Du må dog ikke anvende fugtighedscreme eller anden creme 2 timer før behandlingen. Sygeplejersken vil vejlede dig i brug og valg af fugtighedscreme.

Beskyt dine øjne mod sollys

Kapslerne med methoxsalen gør, at dine øjne er følsomme overfor sollys. Derfor skal du bruge specielle briller, der beskytter mod solens UVAstråler. Brillerne anvendes fra det tidspunkt, du indtager kapslerne og indtil, solen er gået ned den dag, du har taget tabletterne. Brillerne udleveres i Lysafsnittet.

Beskyt din hud mod sollys

Kapslerne med methoxsalen gør at huden bliver følsom overfor lys, derfor skal huden beskyttes. På behandlingsdagen skal du undgå direkte sollys og tildække huden. Det er vigtigt for din behandling, at personalet har overblik over, hvor stor mængde lys/sol din hud får. Vi anbefaler, at du beskytter din hud mod sollys:

  • mellem behandlingerne
  • hver dag undtagen ved heldagsregn fra april til og med september
  • med solcreme faktor 15, solhat og andet tøj

Du skal også beskytte dig, når du er indendørs, da UVA-stråler trænger gennem vinduesglas.

Husk på behandlingsdagen

Du skal tage ________ kapsler med methoxsalen ________________ 2 timer før lysbehandlingen. Brug beskyttelsesbriller fra det tidspunkt du tager tablet Meladinine og indtil, solen er gået ned.

Vigtig viden, hvis du melder afbud

De tider, du har fået til behandlingen, kan kun i særlige situationer ændres. Det kan fx være i forbindelse med akut sygdom som indlæggelse eller feber.

Udebliver du fra behandling

Hvis du udebliver uden at melde afbud, vil dit behandlingsforløb blive afsluttet. Det betyder at du ikke kan få tilbudt behandling uden, at du er blevet genhenvist til afdelingen af din læge.

Du anbefales at tilmelde dig NemSMS, se www.borger.dk.

Når du møder

Gå direkte op på 1. sal og henvend dig i Lysafsnittet

Redaktør