Metoprolol (Selo-Zok) - behandling

Beskrivelse af medicinsk behandling af hovedpine/migræne med præparatet Metoprolol (Selo-Zok)

Metoprolol anvendes som forebyggende medicin ved migræne.

Præparatet

Det er velkendt, at et medikament kan virke på mere end en sygdom. For eksempel virker Magnyl smertestillende samtidigt med, at det virker forebyggende mod blodpropper.

Metoprolol er udviklet til behandling af forhøjet blodtryk, men videnskabelige undersøgelser har vist også at have en forebyggende effekt på migræne. Når vi udskriver præparatet til dig, er det altså ikke for at sænke dit blodtryk, men fordi vi har en formodning om, at det kan bedre din migræne.

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger er træthed, svimmelhed, blodtryksfald i forbindelse med stillingsskifte, kvalme, mavesmerter, diarre, forstoppelse, kolde hænder og fødder, langsom puls, hjertebanken og vejrtrækningsbesvær.

Forsigtighedsregler

Metoprolol bør ikke bruges ved visse former for hjertelidelser, f.eks. ved overledningsforstyrrelser, og bør bruges med forsigtighed eller slet ikke, hvis man lider af sukkersyge, astma og visse hjertelidelser. Det bør også benyttes med forsigtighed, hvis man tager visse former for anden medicin, specielt anden hjertemedicin.

Virkningsmekanisme

Metoprolol virker muligvis forebyggende mod migræne ved at stabilisere blodkarrene, men man kender ikke den nøjagtige virkningsmekanisme.

Før behandlingsopstart

Inden du starter på behandlingen, skal der foreligge er hjertekardiogram (ekg). Du skal endvidere have målt din puls og dit blodtryk.

Hvilken dosis skal man tage?

Normalt starter man med at tage 50 mg (½ tablet) en gang om dagen i en uge. Herefter øges dosis til 100 mg dagligt. Ved utilstrækkelig effekt, og hvis der ikke er betydende bivirkninger efter en måned, skal man stige til 150 mg en gang dagligt i en uge og herefter yderligere 200 mg en gang dagligt (dosis kan evt. deles til 100 mg to gange dagligt). Forbliv på den dosis, der er bedst balance mellem effekt og bivirkninger (dvs. enten 50, 100 eller 150 mg dagligt). Ved manglende effekt efter en måned på 200 mg i døgnet, kan det konkluderes, at præparatet ikke virker. Man skal så trappe ned med 50 mg om ugen, indtil man er holdt helt op med at tage præparatet.

Hvor godt virker metoprolol?

Virkningen af metoprolol indsætter som regel efter 1-3 uger. Metoprolol halverer i gennemsnit antallet af migræneanfald. Der er dog stor forskel fra person til person på, hvor godt præparatet virker.
Når den rigtige slutdosis er fundet, skal denne tages dagligt gennem ½-1 år, hvorefter dosis i samråd med lægen ofte kan aftrappes langsomt. Nogle patienter har dog behov for at anvende metoprolol i en længere årrække.

Redaktør