Methotrexat, behandling med tabletter / injektion

Methotrexat er et lægemiddel, som hæmmer celledelingen og immunsystemet. Methotrexat anvendes bl.a. ved behandling af psoriasis og andre hud- og gigtsygdomme. Methotrexat kan gives som tablet eller injektion.

Hvordan virker methotrexat?

Methotrexat er et lægemiddel, som hæmmer celledelingen og immunsystemet. Methotrexat anvendes bl.a. til behandling af psoriasis og andre hud- og gigtsygdomme.

Virkningen sætter ind efter nogle ugers behandling, men fuld effekt kan først forventes efter 6 –8 uger. Behandlingstiden vil ofte være måneder til år. Dosis afhænger af sygdommen.

Hvordan tages methotrexat?

Methotrexat tages enten som tabletter eller injektion. Handelsnavnet for tablet methotrexat kan være Methotrexat og Emthexate. Ved injektion kan det være fx. Methotrexat, Metex og Injexate.

Methotrexat tages kun én gang ugentligt uanset om det er som tablet eller injektion. Du anbefales at tage det på en fast ugedag.

Ved behandling med tabletter er der risiko for kvalme. Den bivirkning kan mindskes, hvis tabletten tages om aftenen. 

Hvis du skal have methotrexat som injektion, vil sygeplejersken lære dig, hvordan du skal gøre det. Hvis du ikke kan stikke dig selv, kan en pårørende måske lære det. Du kan også få hjælp fra en hjemmesygeplejerske eller egen læge til indsprøjtning af medicinen. Spørg sygeplejersken.

Udlevering af sprøjter med methotrexat

Hvis du skal have methotrexat givet som injektion, så vil du få udleveret sprøjterne i ambulatoriet, D40. 
 
Der udleveres medicin til 1 måned ad gangen. Du skal aftale, hvornår du kan hente medicinen med sygeplejersken. Du får også udleveret en kanyleboks til brugte sprøjter med nåle. Når den er fyldt, kan du aflevere boksen på apoteket eller i ambulatoriet.

Defekt eller ubrugt medicin

Har du medicin du ikke får brugt, eller som er defekt, så skal det afleveres i ambulatoriet.

Kontrol af behandlingen

Du skal komme til kontrol i ambulatoriet med 3 – 6 måneders interval. Du får
taget blodprøver hver gang.

Methotrexat og anden medicin

Effekten og bivirkningerne af methotrexat kan påvirkes i kombination med andre lægemidler. Folinsyre må ikke tages samme dag som Methotrexat.
 
Du skal undgå præparater som indeholder salicylsyre (Albyl, Kodimagnyl, Treo) samt NSAID-præparater (Brufen, Ibuprofen, Ipren). I stedet kan bruges paracetamolholdige præparater (Panodil, Pamol, Pinex).

Sulfapræparater og medicin, der indeholder Trimetoprim, må ikke tages under behandling med Methotrexat.

Har du taget for mange tabletter?

Hvis du ved en fejl har taget for mange tabletter, skal du straks, samme dag, henvende dig til din læge eller hudlæge.

Bivirkninger

Nogle bivirkninger kan du selv mærke. Det kan være nedsat appetit, kvalme og diarré. Andre bivirkninger kan du ikke mærke.

Folinsyre kan mindske tendens til kvalme. Bør kun tages efter aftale med hudlægen. Folinsyre må ikke tages samme dag som Methotrexat.

Methotrexat hæmmer dannelsen af blodplader samt hvide og røde blodlegemer. Behandlingen kan også påvirke leverfunktionen. I sjældne tilfælde ses påvirkning af lungerne. Det kan vise sig ved tør hoste og åndenød. Hvis du oplever disse gener, skal du hurtigst muligt kontakte din læge. 

Hvis du får høj feber skal du gå til lægen og fortælle, at du er i behandling med methotrexat.

Methotrexat og alkohol

Da både methotrexat og alkohol omsættes i leveren bør alkohol begrænses til højst 3 genstande om ugen. Drikker du mere alkohol er der en risiko for leverskade. 

Prævention, graviditet og amning

Både mænd og kvinder skal anvende sikker prævention ved behandling med methotrexat og mindst 3 måneder efter ophør.

Methotrexat må ikke indtages, hvis man er gravid eller ammer.

Redaktør