MND og ALS - hoste og vejrtrækningsproblemer

Hvordan kan man afhjælpe problemer med at hoste og trække vejret

Når man har sygdommen, kan ens evne til at hoste og at trække vejret blive påvirket. Ved hver kontrol i daghospitalet måler vi derfor din vejrtrækningsfunktion. Lungernes funktion fejler ikke noget, men for at kunne trække vejret skal man bruge muskelkraft. Mange oplever, at muskulaturen bliver tiltagende svag flere steder i kroppen. Dette gælder også for vejrtrækningsmusklerne.

Problemer med vejrtrækningen øger risikoen for ophobning af slim i luftvejene, infektioner, lungebetændelse og at dele af lungevævet klapper sammen. Ved tegn på lungebetændelse er det vigtigt med hurtig vurdering mhp. antibiotisk behandling og evt. CPAP-behandling. Dette foregår evt. via hurtig indlæggelse direkte på Afdeling N31. Det er en god idé at vedligeholde vejrtrækningsmuskulaturen ved f.eks. at tale og bevæge sig. Fysioterapeuten vil lære dig simple vejrtrækningsøvelser, hosteteknik og gode hvilestillinger, som vil kunne være en hjælp. Senere i forløbet vil du, sammen med teamet eller Respirationscenter Øst, kunne drøfte hvilke forskellige apparater, der findes, som kan vedligeholde din vejrtrækning bedst muligt.

Continuous Positive Airway Pressure 
(CPAP-apparat)

CPAP-apparatet bruges for at holde luftveje og lungevæv let udspilet ved at skabe konstant overtryk i luftvejene, for lettere at kunne løsne slim og hoste det frit.  Herved holdes luftveje og lunger ’rene’.
Det er en god idé at bruge apparatet fast: Om morgenen. Du kan løsne slim fra natten. Efter måltiderne. Det er godt at rense luftvejen, hvis du fejlsynker og får madrester galt i halsen. Inden sengetid. Du kan så mindske risikoen for natlig hoste.
Herudover kan du bruge det lige så ofte, som du vil.

Andre hjælpemidler

Senere i forløbet kan du få brug for hjælp til vejrtrækningen om natten. Dårligt søvnmønster, udtalt træthed og morgenhovedpine kan være tegn på dette. Det kan gradvist blive sværere at ligge fladt med kun en hovedpude. Har du meget slim, og kan du ikke komme af med det, kan det være godt at bruge et hosteapparat eller et sug. Disse hjælpemidler udleveres af Respirationscenter Øst på Glostrup Hospital (RCØ).

Respirationscenter Øst, Glostrup Hospital

Ved vejrtrækningsproblemer vil du blive henvist til Respirationscenter Øst på Glostrup Hospital til vurdering af vejrtrækningen og dit behov for hjælpemidler.

Problemer med apparatet?

Får du problemer med det apparat, du bruger, råder vi dig til at ringe til RCØ på Glostrup Hospital for korrekt vejledning. RCØ sengeafsnit, telefon 38 63 38 62.

Ved indlæggelse på Afdeling N26

Husk at medbringe dit CPAP-apparat ved indlæggelse, da du så også vil få brug for apparatet

Redaktør