Lysbehandling, PUVA

Ved PUVA indtages først tabletter, som gør hud lysfølsom. Herefter udsættes hud for lys med UVA-stråler. PUVA anvendes ved behandlingen af fx. psoriasis og atopisk eksem

Hvad er PUVA?

PUVA er en kombinationsbehandling, som består af tabletbehandling og lysbehandling med ultraviolette A-stråler. 

Ultraviolette A-stråler kaldes også UVA. Denne type stråler indgår i almindeligt sollys og medvirker til dannelse af pigment i huden. Behandlingen gives 2-3 gange om ugen i en periode på 3-8 uger. Belysningstiden afhænger af din hudtype og hudsygdom. Tiden øges i takt med, at din hud hærdes og bliver brun.

Før start på behandling

Der skal tages blodprøver før behandlingen for at sikre, at du kan tåle tabletterne. Du må ikke være gravid eller amme under behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Ved PUVA skal du indtage de ordinerede kapsler 2 timer før, du har tid til lysbehandlingen. Kapslerne gør, at huden bliver følsom overfor lys. Derved fremmes effekten af lysbehandlingen.

Du anbefales at indtage kapslerne sammen med et let måltid mad. Derved undgås kvalme og utilpashed. Kapslerne må ikke knuses, og skal synkes hele. De udleveres af sygeplejerksen i Lysafsnittet.

Mulige bivirkninger af behandlingen

Kapslerne kan i nogle tilfælde give kvalme, svimmelhed, træthed og hovedpine. Disse gener svinder i løbet af behandlingsforløbet. Langvarig behandling med PUVA kan øge risikoen for rynker og hudkræft.

Fugtighedscreme er en del af behandlingen

Du skal pleje din hud med fugtighedscreme 1 til 2 gange dagligt for at opnå bedst mulig effekt af behandlingen med PUVA. Du må dog ikke anvende fugtighedscreme eller anden creme 2 timer før behandlingen. Sygeplejersken vil vejlede dig i brug og valg af fugtighedscreme.

Beskyt dine øjne mod sollys

Kapslerne gør, at dine øjne er følsomme overfor sollys. Derfor skal du bruge specielle briller, der beskytter mod solens UVA-stråler. Brillerne anvendes fra det tidspunkt, du indtager kapslerne og indtil, solen er gået ned den dag, du har taget kapslerne. Brillerne udleveres i Lysafsnittet.

Beskyt din hud mod sollys

Kapslerne gør, at huden bliver følsom overfor lys, derfor skal huden beskyttes. På behandlingsdagen skal du undgå direkte sollys og tildække huden.

Det er vigtigt for din behandling, at personalet har overblik over, hvor stor mængde lys/sol din hud får.

Vi anbefaler, at du beskytter din hud mod sollys:

  • mellem behandlingerne
  • hver dag undtagen ved heldagsregn fra april til og med september
  • med solcreme faktor 15, solhat og andet tøj

Du skal også beskytte dig, når du er indendørs, da UVA-stråler trænger gennem vinduesglas.

Husk på behandlingsdagen

Du skal tage kapsel:________________________ 2 timer før lysbehandlingen. De skal synkes hele.

Brug beskyttelsesbriller fra det tidspunkt du tager tabletbehandlingen og indtil, solen er gået ned.

Vigtig viden, hvis du melder afbud

De tider, du har fået til behandlingen, kan kun i særlige situationer ændres. Det kan fx være i forbindelse med akut sygdom som indlæggelse eller feber.

Udebliver du

Hvis du udebliver uden at melde afbud, vil dit behandlingsforløb blive afsluttet. Dvs. at du ikke kan få tilbudt behandling uden, at du er blevet genhenvist til afdelingen af din læge.

Du anbefales at tilmelde dig NemSMS, se www.borger.dk.

Redaktør