Levomepromazin (Nozinan) - behandling

Beskrivelse af medicinsk behandling af hovedpine/migræne med præparatet Levomepromazin (Nozinan)

Nozinanbehandling anvendes som nødmedicin under et medicinsaneringsforløb.

Præparatet

Nozinan er udviklet til behandling indenfor psykiatrien. Behandling med Nozinan i en lille dosis kan med fordel anvendes som nødmedicin under et medicinsaneringsforløb.

Bivirkninger

Blodtryksfald og svimmelhed kan forekomme, specielt ved stillingsskift fra liggende til stående stilling. Du bør derfor – de første gange du tager Nozinan – rejse dig stille og roligt og gå forsigtigt, indtil du ved, hvordan du reagerer på præparatet. Blodtryksfald ved stillingsskift vil vise sig ved svimmelhed, usikker gang samt ubehagelig fornemmelse i hovedet.

Af andre bivirkninger kan nævnes sløvhedsfornemmelse, træthed samt mareridtsagtige drømme.

Virkningsmekaniske

Nozinan er ikke et migræne- eller smertestillende middel og har derfor ingen påvirkning af mekanismerne ved medicinfremkaldt hovedpine. Præparatet anvendes på grund af dets lettere smertedæmpende og sløvende effekt. Præparatet vil derfor ikke gøre dig smertefri under saneringsforløbet men vil kunne tage toppen af smerterne, således at det vil være lettere at komme igennem de svære migræne- og hovedpineanfald.

Hvilken dosis skal man tage?

Nozinan anvendes typisk den første uge af saneringsforløbet efter receptens forskrift. Dosis vil oftest være Nozinan á 25 mg, ½-1 tablet. Dosis kan gentages ved behov, der skal dog gå mindst 2 timer mellem doserne, og døgndosis må ikke overstige 75 mg. Ved samtidig behandling med andre lægemidler kan dosis dog være lavere – læs altid ordinationen på recepten.

Hvis ordinationen er tablet Nozinan á 25 mg, ½-1 tablet, skal du altid først prøve med ½ tablet, det vil sige 12½ mg. Udfra effekten vurderer du, hvilken dosis du skal tage næste gang. Optræder der ingen bivirkninger, og er effekten ringe, kan du forsøge med 1 tablet. Optræder der bivirkninger ved ½ tablet, kan ¼ tablet forsøges.

Behandlingsvarighed

Efter 1-2 uger skal du ikke længere tage Nozinan, men i stedet prøve at komme igennem eventuelle hovedpineanfald uden nogen form for medicinsk behandling. I sjældne tilfælde kan du dog ved kraftig hovedpine tage en dosis Nozinan – dog må der højst tages i alt 5 tabletter Nozinan á 25 mg i efterforløbet, det vil sige indtil næste lægebesøg, som vanligvis ligger 2 måneder efter medicinophør. Ved dette lægebesøg tages stilling til den videre behandling.

Forsigtighedsregler

Der kan være lægemidler, som det ikke er hensigtsmæssigt at tage sammen med Nozinan. Nogle af disse midler er sovemedicin, stærk smertestillende medicin, allergimedicin, beroligende medicin og visse depressionsmidler. Sørg derfor altid for at give lægen besked, hvis du anvender anden medicin.

Vær endvidere opmærksom på, at alkohol forstærker den sløvende effekt af Nozinan. Ligeledes tilrådes forsigtighed ved bilkørsel og betjening af maskiner.

Generelt tåles Nozinan godt efter de angivne dosisforslag og restriktioner og kan være en god hjælp og støtte til at komme igennem et medicinsaneringsforløb.

Redaktør