Leverbiopsi, efter

Information til dig, som har været til leverbiopsi. Læs her hvordan du skal forholde dig efter undersøgelsen.

Du har i dag, den ______/______/______ fået foretaget en undersøgelse af leveren, hvor der er udtaget en biopsi (vævsprøve).

Efter undersøgelsen må du spise og drikke, som du plejer.

Hvis du i løbet af de efterfølgende 24 timer føler dig utilpas og får

  • Tiltagende smerter i området omkring indstiksstedet
  • Temperatur over 38

skal du henvende dig på telefon til det sengeafsnit, hvor du har været indlagt:

☐ Kirurgisk Sengeafsnit K1 på telefon 3863 5203

☐ Kirurgisk Sengeafsnit K5 på telefon 3863 5960

☐ Medicinsk Sengeafsnit K3 på telefon 3863 5158

Hvornår er der svar på prøven?

For kirurgisk afsnit

Svaret foreligger efter ca. 14 dage, og du har fået en mødetid i Kirurgisk Ambulatorium K, den _________________________

Denne mødetid kan blive ændret, hvis prøven ikke er færdig analyseret.

For Medicinsk afsnit/Diagnostisk Enhed

Svaret foreligger efter ca. 14 dage. Lægen eller sygeplejersken vil kontakte dig med henblik på videre plan.

Du skal være forberedt på, at det kan være nødvendigt at gentage prøven, eller at det kan trække ud med det endelig svar, da det er en kompliceret analyse.

Redaktør