Kirurgisk Sengeafsnit K1, velkommen til

Vi vil gerne byde velkommen til dig og dine pårørende, som skal indlægges på Kirurgisk Sengeafsnit K1. I denne pjece kan du læse om afsnittet, om indlæggelse og udskrivelse og få andre nyttige informationer.

Kirurgisk sengeafsnit K1 er afsnittet for planlagt (elektiv) mavetarmkirurgi.

Vi udfører planlagte store- og mindre indgreb som fx fjernelse af tyktarm, endetarm, arbrok og galdevejskirurgi.

Kirurgisk sengeafsnit K1 har 10 sengepladser. 
Afsnittet ligger i indgang 7A, 1. sal.

Afsnitsledelse:
Oversygeplejerske Julie Christiansen og ledende overlæge Tommie Mynster.

Afdelingens telefonnummer: 3863 5027.

Dagens gang i Kirurgisk Sengeafsnit K1

Vi tager naturligvis hensyn til dine personlige behov for at træne, hvile, spise, gå i bad og lignende, men som udgangspunkt ser dagens forløb sådan ud:

Kl. 07.00
Sygeplejerskerne møder i dagvagt
Der serveres morgenmad og morgenmedicin, og bioanalytikerne går på blodprøverunde

Kl. 09.00-12.00
Stuegang, personlig hygiejne, træning og mobilisering, sårpleje og diverse undersøgelser

Kl. 12.00
Middagsmad og medicin

Kl. 14.00-15.00
Lægesamtaler – og tilsyn

Kl. 15.00
Sygeplejerskerne møder i aftenvagt

Kl. 16.00-22.00
Medicin, sygepleje, mobilisering og træning

Kl. 17.30
Aftensmad

Kl. 23.00
Sygeplejerskerne møder i nattevagt

Kl. 23.00-07.00
Sygeplejerskerne tilser dig efter behov i løbet af natten

Stuegang og samtale med kontaktpersoner

Stuegang og samtaler bliver individuelt tilpasset dit forløb. Der er ikke nødvendigvis stuegang hver dag, men du kan altid bede om en samtale med din personlige læge.

Hvis dine pårørende ønsker samtale med din personlige læge, skal dette aftales minimum dagen før. Dine pårørende er desuden velkomne til - efter aftale med dig - at kontakte os på telefonen i tidsrummet kl. 09.00-10.00 og kl. 13.00-14.00 alle dage.

Medbring din egen medicin

Tager du medicin, skal du huske at have den med, når du skal indlægges.

Kontaktpersoner

I Kirurgisk Sengeafsnit K1 har vi fokus på, at du som patient bliver mødt af de samme læger og sygeplejersker gennem hele dit forløb. Du vil derfor have en kontaktsygeplejerske som sammen med din personlige læge vil være ansvarlig for din behandling. Din personlige læge vil også møde dig i vores ambulatorium, hvis du skal til kontrol eller samtale efter din udskrivelse.

Da både læger og sygeplejersker arbejder i skiftende hold, vil dine faste kontaktpersoner ikke være til stede under hele din indlæggelse. Vi stræber derfor efter, at der vil være faste afløsere for dine kontaktpersoner, så du undgår at møde for mange forskellige læger og sygeplejersker under din indlæggelse.

Pårørende er altid velkomne til at kontakte os. Det vil dog være en stor hjælp, hvis du har en "primær" pårørende, som står for kontakten og eventuelt kan give besked videre til andre.

Håndhygiejne

For at forebygge spredning af smitte skal vi alle sørge for at have god håndhygiejne. Du og dine pårørende skal derfor ligesom hospitalspersonalet spritte dine hænder grundigt, hver gang du forlader et rum, og inden du tager drikkevarer fra serveringsvogn eller køleskab. Der hænger spritdispensere på væggene, og du kan også få din egen håndsprit til lommen eller sengebordet.

Drikkevarer

I dagligstuen står et køleskab med kolde drikke, som du selv kan tage af, når du sprittet dine hænder af inden. Der vil også være kaffe og te, som du og dine pårørende er velkomne til at drikke.

Mad og måltider

Vores måltider bliver serveret i vores dagligstue, hvor du kan sidde og spise. Af hygiejniske årsager må du ikke selv tage maden fra serveringsvognen. Dagens menu vil være hængt op ved vores serveringsvogn. Har du spørgsmål til din kost i forhold til din sygdom og behandling, kan du tale med din kontaktperson om dette.

Måltiderne, som hospitalet serverer, er kun til indlagte patienter og ikke til pårørende.

Internet, mobiltelefoni og tv

Der er trådløst internet på hele hospitalet. Hvis du ser serier/film på din mobiltelefon eller tablet eller lytter til musik/radio, beder vi dig bruge høretelefoner.

Det er tilladt at tale i mobiltelefon på afdelingen, men vi beder dig vise hensyn til dine medpatienter.

Du kan se tv på din stue. For at høre lyden på tv'et skal du medbringe høretelefoner med kabel og stik. Du kan ikke bruge trådløse høretelefoner.

Ejendele og værdigenstande

Det er bedst ikke at medbringe kostbare værdisager ved indlæggelsen, da det vil være på dit eget ansvar, hvis du mister dem. Stjålne genstande bliver ikke erstattet af Abdominalcenter K eller af Bispebjerg Hospital.

På din stue får du et skab med en nøgle, hvor du kan låse dine ting inde. Hvis du skal til operation eller undersøgelse, kan du aflevere nøglen til din kontaktsygeplejerske, som vil opbevare den sikkert for dig – dette vil dog også være på dit eget ansvar.

Rygning

Bispebjerg Hospital er røgfrit både inde og ude – også på altanerne. Det gælder også E-cigaretter. Vi har dog en rygekabine ude foran indgang 7A, så hvis det er strengt nødvendigt for dig at ryge, skal du bruge rygekabinen.

Du kan desuden få nikotinpræparater som tyggegummi og plaster af din kontaktsygeplejerske.

Besøgstid

I Kirurgisk Sengeafsnit K1 har vi fri besøgstid. Vi beder blot dig og dine gæster om at vise hensyn til dine medpatienter, og at der ikke er besøgende på sengestuerne mellem kl. 22.00-09.00. Vi har dagligstuer, som du gerne må benytte til dine besøgende.

Udskrivelse

Din udskrivelse bliver aftalt mellem dig, dine pårørende og dine kontaktpersoner. Tidligt i dit indlæggelsesforløb planlægger vi din udskrivelse. Hvis det er nødvendigt, kan vi tage kontakt til hjemmeplejen og arrangere hjælp efter udskrivelsen.

Udskrivelsen sker som regel om formiddagen på den aftalte dag, og din personlige læge vil vurdere, om du skal til kontrol i vores ambulatorium eller hos din praktiserende læge.

Hvis du har givet samtykke til det, vil din praktiserende læge efter udskrivelsen modtage et lægebrev med en kort beskrivelse af din sygdom og behandling. Du vil også selv få et indlæggelsesresumé med oplysninger om din indlæggelse med ved udskrivelsen.

Lægejournalen

Du kan selv læse din journal og se prøvesvar på www.sundhed.dk eller på www.minsundhedsplatform.dk.

Tavshedspligt

Læger og sygeplejersker har tavshedspligt. Du skal derfor være enig med dine pårørende om, hvem, der må få information om din sygdom og din behandling og give os samtykke til at informere dem. Det gælder også i timerne efter en operation, hvor du måske er i Opvågningsafsnittet og ikke selv er blevet informeret.

Parkeringsforhold på Bispebjerg Hospital

Der er mulighed for tidsbegrænset parkering på Bispebjerg Hospital. Der er opsat skilte, der markerer parkeringsreglerne på de forskellige områder. I parkeringshuset ved Tuborgvej er de to nederste etager forbeholdt patienter og pårørende. Husk altid at stille P-skiven.

Har du parkeret på en tidsbegrænset plads og har brug for forlængelse, skal du henvende dig personligt i Informationen i indgang 60. Er du forhindret i selv at møde op, kan du bede personalet på dit afsnit om hjælp. Hvis du uretmæssigt modtager en afgift, skal du henvende dig direkte til Parkzone.

Kiosk

Kiosken i indgang 60 har åbent:

  • Mandag – torsdag: Kl. 08.00-17.30
  • Fredag: Kl. 08.00-17.00
  • Lørdag – søndag: Kl. 11.00–16.00
  • Helligdage lukket

Her kan betales med kontanter, kort og MobilePay.

Videnskabeligt arbejde på Kirurgisk Sengeafsnit K1

Bispebjerg Hospital er et universitetshospital, hvor vi udover behandling og pleje af patienter også forsker i sygdomme og medicin. I Abdominalcenter K, som Kirurgisk Sengeafsnit K1 er en del af, har vi vores egen forskningsenhed, hvor vi laver videnskabelige undersøgelser, der skal være med til at forbedre kvaliteten af behandlingen af patienter.

Det er muligt, at du under indlæggelsen vil blive spurgt af en læge eller en projektsygeplejerske fra Abdominalcenter K, om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Vi opfordrer dig til at overveje det grundigt, og vi understreger samtidig, at enhver deltagelse i videnskabelige undersøgelser er frivillig. Hvis du ikke ønsker at deltage, får det ingen indflydelse på din behandling.

Alle videnskabelige undersøgelser i Abdominalcenter K er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité.

Socialrådgiver

Afdelingens socialrådgiver kan hjælpe dig med at løse problemer vedrørende job, pension og økonomi, hvis de er opstået i forbindelse med din sygdom og din indlæggelse. Din kontaktsygeplejerske vil formidle kontakten til socialrådgiveren, hvis du ønsker det.

Præst

Har du brug for at tale med hospitalets præst, kan din kontaktsygeplejerske formidle kontakten til dem. Hospitalspræsten er et tilbud for alle uanset trosretning og tilhørsforhold til Den Danske Folkekirke.

Ris og ros til sengeafsnittet

Vi vil gerne give dig den bedste behandling og pleje, når du er patient hos os. Derfor vil vi meget gerne have tilbagemeldinger fra dig og dine pårørende – både når vi gør det godt, og når vi skal gøre det bedre.

Du er meget velkommen til at give ris og ros til din kontaktsygeplejerske ved udskrivelsessamtalen, eller du kan skrive en e-mail til os på afdeling-k.bispebjerghospital@regionh.dk.

Redaktør