Jernmangel, behandling med Monofor

Denne pjece er til dig, der skal have behandling med Monofer® i Medicinsk Ambulatorium K. Blodmangel på grund af jernmangel kan behandles med infusion gennem blodbanen med Monofer®

Hvad er Monofer®

Monofer er et jernpræparat, som bruges til behandling af blodmangel som skyldes jernmangel. Det bruges til patienter hvor jerntabletter ikke virker tilstrækkeligt eller hvor patienten ikke kan tåle tabletterne.

Hvordan virker behandlingen?

Jern er en vigtig bestanddel af de røde blodlegemer, som dannes i knoglemarven. Ved Monofer® infusion føres jernet med blodbanen til knoglemarven, og kan udnyttes i dannelsen af de røde blodlegemer. Der tages blodprøver før infusionen for at vurdere graden af blodmanglen og jernmanglen og til fastsættelse af dosis.

Forberedelse til behandlingen

Du skal have spist og drukket, inden du møder i ambulatoriet. Det er for at forebygge, at du bliver utilpas under behandlingen.

Hvordan gives medicinen?

Monofer er en mørkebrun uigennemsigtig vandig opløsning, der blandes i en infusionspose med saltvand.

Monofer® gives i en blodåre i armen over 30 minutter. Du får kontrolleret temperatur, blodtryk og puls før behandlingen og du skal sidde til observation 30 minutter efter Monofer® er løbet ind.

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

Generelt tåles Monofer® godt.

Hvis Monofer® løber ved siden af blodbanen, kan der opstå misfarvning af huden som forsvinder over tid.

Almindelige (1-10%) lette til moderate gener:

Kan være svien ved nålen, metalsmag i munden, kvalme, hududslæt, rødme i ansigtet, trykken i bryst og evt. ledsaget af åndenød. Opstår disse symptomer under infusionen kan man holde en pause til symptomerne er forsvundet og så give resten af medicinen på en lavere hastighed.

Ikke almindelige bivirkninger (0,1 – 1%):

Hovedpine, svimmelhed, træthed, led/muskelsmerter. Overfølsomhed med forhøjet eller for lavt blodtryk, hurtig puls, nældefeber/kløe, brystsmerter, åndenød og mavesmerter. Opstår disse symptomer stoppes behandlingen og man behandler symptomerne.

Sjældne bivirkninger (0,01-0,1):

Alvorlig allergiske reaktioner som anafylaktisk shock ses ekstremt sjældent. Der opstår svær åndenød, lavt blodtryk, evt. hævelser i ansigt og mavesmerter. Opstår disse symptomer stoppes behandlingen og der gives modgift.

Er der særlige hensyn?

Har man kendt allergisk lidelse, alvorlige infektioner med feber (skal være feberfri 7 dage) eller svær leverlidelse gives der normalt ikke Monofer®.

Ved lægemiddelallergi eller astma bør dette også oplyses til lægen.

Hvis du tager jerntabletter, skal du holde pause med dem til 5 dage efter jerninfusionen, da Monofer® hæmmer optagelsen af jerntabletter.

Graviditet og amning

Der bør omhyggeligt vurderes fordele og ulemper inden brug af Monofer® under graviditeten og vælger man at give behandlingen kan det gives i 2 -3 trimester.

Man kan amme når man får Monofer®.

Vær opmærksom

Vær venligst opmærksom på, at du ikke må have børn med på behandlingsstuen.

Redaktør