Jernmangel, behandling med Ferinject®

Denne pjece er til dig, der skal have behandling med Ferinject® i Kirurgisk Ambulatorium K. Blodmangel på grund af jernmangel kan behandles med infusion gennem blodbanen med Ferinject®.

Ferinject® er et jernpræparat, som bruges til behandling af blodmangel på grund af jernmangel. Det bruges til patienter, som ikke tåler jerntabletter, eller hvor jerntabletter ikke virker tilstrækkeligt.

Jern er en vigtig bestanddel af de røde blodlegemer, som dannes i knoglemarven. Ved Ferinject®infusionen føres jern med blodbanen til knoglemarven og kan udnyttes i dannelsen af røde blodlegemer.

Der tages blodprøver før infusionen for at vurdere graden af blodmangel og jernmangel og til fastsættelse af dosis og antal infusioner. Som oftest er 1 - 2 infusioner i alt tilstrækkeligt.

Sådan foregår behandling med Ferinject®

Ferinject® er en mørkebrun, uigennemsigtig vandig opløsning, der blandes i en infusionspose med saltvand. Ferinject® gives i en blodåre i armen over 15-30 minutter. Du får kontrolleret temperatur, blodtryk og puls før og efter infusionsbehandlingen. Efter ½ time må du tage hjem.

Hvor hurtigt kan man forvente effekt af behandlingen?

Der går nogle uger, før der ses stigning i blodprocenten.

Bivirkninger

De fleste tåler Ferinject® godt. Almindelige (1-10%) lette til moderate bivirkninger kan være lokale gener ved infusionskateteret, metalsmag i munden, mavesmerter, kvalme, afføringsforstyrrelser, kløe, hududslæt, træthed, hovedpine eller svimmelhed. Opstår disse symptomer under infusionen, kan infusionshastigheden nedsættes, eller der holdes pause til symptomerne svinder. 

Hvis Ferinject® løber ved siden af blodbanen, kan det give misfarvning af huden.

Ikke almindelige (0,1-1%) bivirkninger kan være feber, kulderystelser, vejrtrækningsproblemer, brystsmerter og/eller lavt blodtryk, led- eller muskelsmerter eller føleforstyrrelser. Opstår disse symptomer under infusionen, afbrydes infusionen, og der gives behandling mod symptomer.

Alvorlige allergiske reaktioner som anafylaktisk shock ses ekstremt sjældent og forekommer hos mindre end 1 pr. 10.000 patienter, som får behandlingen. Udvikles der anafylaktisk shock, afbrydes infusionen, og der gives modgift.

Særlige hensyn

Har du har en svær leverlidelse eller alvorlige infektioner med feber, gives der normalt ikke Ferinject®. Hvis du er allergisk overfor Ferinject® eller andre lægemidler, skal du fortælle det til lægen inden behandlingen. Du skal også fortælle os, hvis du har astma, allergisk eksem eller andre former for allergi (støv, pollen, husdyr).

Får du jerntabletter, skal du holde pause med dem til 5 dage efter jerninfusionen, da Ferinject® hæmmer optagelsen af jerntabletter.

Ferinject® bør undgås under graviditet. Der kan dog godt gives Ferinject® i ammeperioden. 

Redaktør