Ixekizumab, Taltz, injektionsbehandling

Her kan du læse om behandlingen med Ixekizumab, som anvendes ved et overaktivt immunforsvar, som fx. ved psoriasis. Handelsnavn for Ixekizumab er Taltz.

Hvad er ixekizumab ?

Ixekizumab er et lægemiddel, der bruges til behandling af psoriasis. Taltz hører til gruppen af lægemidler kaldet ”biologisk medicin”. 

Handelsnavn for ixekizumab er Taltz.

Ved psoriasis er immunforsvaret overaktivt. Ixekizumab dæmper imunforsvarets aktivitet, så hudsymptomer mindskes. 

Hvordan gives ixekizumab?

Ixekizumab gives som en indsprøjtning i underhuden. De første 12 uger skal du komme til behandling hver. 2. uge hos sygeplejersken. Herefter skal behandlingen gives hver måned. Indsprøjtningerne får du af sygeplejersken i Hudambulatoriet. Sygeplejersken vil forklare dig, hvordan behandlingen foregår.

Hvor hurtigt virker behandlingen?

Virkningen indtræder i løbet af et par måneder. Hvis behandlingen har tilstrækkelig virkning, skal du fortsætte med indsprøjtningerne hver måned. Hvis behandlingen stoppes, vender symptomerne ofte tilbage.

Før behandlingen

Før første behandling skal du have taget blodprøver og røntgenbillede af lungerne.

Kontrol af behandlingen

Du skal komme til kontrol i ambulatoriet med 3-6 måneders interval. Du får taget blodprøver hver gang. 

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

Som alle andre lægemidler kan ixekizumab give bivirkninger. Den hyppigste bivirkning er lokal hudreaktion på indstikstedet (rødme, smerte og / eller kløe). Hudreaktionerne kan vare i 3-5 dage.

Infektion

Da ixekizumab påvirker dit immunforsvar, betyder det, at risikoen for alvorlig infektion er øget. Derfor skal du være særlig opmærksom på dit velbefindende, og om du evt. har feber. 

Skal du have antibiotika, har du feber eller er du sengeliggende skal du vente med at tage din ixekizumab til du er frisk igen. Du behøver ikke holde pause ved forkølelse eller små overfladiske infektioner i huden. 

Du vil også være mere modtagelig for tuberkulose, hvorfor du bør være opmærksom, hvis der er tuberkulose i dine omgivelser. Du vil også være mere modtagelse over for infektion i munden med svamp.

Hvis du har mistanke om, at du har fået en alvorlig infektion, skal du kontakte Hudafdelingens sygeplejersker, da en pause i behandlingen kan være nødvendig.

Andre bivirkninger 

Generelt giver ixekizumab få bivirkninger. Oplever du andre bivirkninger end de nævnte, skal du tale med din læge i Hudambulatoriet. 
Da ixekizumab mindsker aktiviteten i immunforsvaret, kan det give en lille risiko for hudkræft og kræft i lymfeknuder. Hvis du har haft en form for kræft, skal du oplyse din læge i Hudambulatoriet herom.

Vaccinationer

Nogle vacciner (levende) bør ikke gives samtidig med ixekizumab. Du bør derfor tale med din læge i Hudambulatoriet før evt. vaccination. Alle patienter i behandling med ixekizumab anbefales årlig influenza-vaccination.

Operation

Hvis du skal opereres, skal du drøfte med din læge i Hudambulatoriet, hvilke forholdsregler der bør tages. 

Graviditet og amning

Du må ikke få ixekizumab , hvis du er gravid eller ammer. Hvis du ønsker at blive gravid, bør du tale med din læge i Hudambulatoriet. Der er ikke påvist nogen risiko ved graviditet og mænd i behandling med ixekizumab.

Redaktør