Infliximab, Remicade, infusionsbehandling

Her kan du læse om behandling med infliximab, som anvendes ved behandlingen af fx. psoriasis og psoriasisgigt. Handelsnavnet for Infliximab kan være Remsina, Remicade, Zessly og Flixabi

Hvad er Infliximab?

Infliximab er et lægemiddel, der bl.a. bruges til behandling af psoriasis og psoriasisgigt. Infliximab hører til gruppen af lægemidler kaldet ”biologisk medicin”.

Indholdsstoffet Infliximab findes i flere præparater: Remsina®, Remicade®, Zessly® og Flixabi®.

Ved psoriasis og psoriasisgigt er immunforsvaret overaktivt. Infliximab dæmper immunforsvarets aktivitet, så hud- og evt. ledsymptomer mindskes. 

Infliximab gives som infusion gennem et drop ind i en blodåre. Behandlingen foregår på Hudafdelingen, afsnit DS21.

Hvor hurtigt virker behandlingen?

Virkningen indtræder i løbet af 2–4 behandlinger. Hvis behandlingen har tilstrækkelig virkning, skal du fortsætte behandlingen sædvanligvis hver 8. uge. Hvis behandlingen stoppes, vender symptomerne ofte tilbage.

Før 1. behandling

Før 1. behandling skal du have taget røntgenbillede af lungerne og blodprøver. Blodprøverne må højst være 4 uger gamle. Du må ikke have en infektion, når du skal have behandlingen.

Når du møder til behandling

Når du møder på afdelingen, vil du blive modtaget af en sygeplejerske, som måler dit blodtryk, din temperatur og undersøger din urin. Inden behandlingen startes, skal du også tale med en læge. 

Hvordan gives behandlingen? 

Infliximab gives direkte i en blodåre over 2 timer. 

Efter behandlingen skal du blive i afdelingen i en 1 time til observation. Du skal have målt dit blodtryk umiddelbart inden du går hjem.

Når du har fået behandlingen 5 gange uden at få gener, gives infusionen over 1 time efterfulgt af en ½ times observation. Efter 10. behandling gives infusionen over ½ time og uden efterfølgende observation. 

Du skal altid have målt dit blodtryk umiddelbart inden du går hjem.

Hvor ofte skal du behandles?

De første 3 behandlinger gives med 2 og 4 ugers mellemrum. Efterfølgende gives Infliximab hver 8. uge.

Kontrol af behandlingen

Du skal have taget blodprøver 3 måneder efter første behandling. Herefter skal der tages blodprøver hver 6. måned. Blodprøver kan fx tages samtidig med at du er til behandling, men i afdelingens laboratorium, bygning 4, 1. sal.

Du skal komme til kontrol hos en hudlæge (speciallæge) en gang om året i Hudambulatoriet.

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

Som alle andre lægemidler kan Infliximab give bivirkninger. 

Infektion

Da Infliximab påvirker dit immunforsvar, betyder det, at risikoen for alvorlig infektion er øget. Derfor skal du især være opmærksom på dit velbefindende, og om du evt. har feber. 

Din behandling med Infliximab vil blive udsat, hvis du har en infektion.

Hvis du har mistanke om, at du har fået en alvorlig infektion, skal du kontakte afdelingens sygeplejersker, da en pause i behandlingen kan være nødvendig.

Du vil også være mere modtagelig for tuberkulose, hvorfor du bør være opmærksom, hvis der er tuberkulose i dine omgivelser.

Andre bivirkninger

Generelt giver Infliximab få bivirkninger. Oplever du andre bivirkninger end de nævnte, skal du tale med din læge i Hudambulatoriet. 

Da Infliximab mindsker aktiviteten i immunforsvaret, kan det øge risikoen for kræft især hudkræft og kræft i lymfeknuder. Hvis du har haft en form for kræft, skal du oplyse din læge i Hudafdelingen herom.

Vaccinationer

Nogle vacciner bør ikke gives samtidig med Infliximab. Du bør derfor tale med din læge i Hudafdelingen før en evt. vaccination.

Operation

Hvis du skal opereres, skal du drøfte med din læge i Hudambulatoriet, hvilke forholdsregler der bør tages. 

Graviditet, den nyfødte og amning

Du må ikke få Infliximab, hvis du er gravid eller ammer. Hvis du ønsker at blive gravid, bør du tale med din læge i Hudafdelingen.

Såfremt du bliver gravid i mens du får behandling med infliximab, må dit barn ikke blive vaccineret med levende vacciner i de første 12 måneder efter fødslen.

Der er ikke påvist nogen risiko ved graviditet og mænd i behandling med Infliximab.

Aftaler om behandling

De tider, du har fået til behandlingen, kan kun i særlige situationer ændres. Det kan fx være i forbindelse med akut indlæggelse eller ved feber. I sådanne tilfælde skal du hurtigst muligt kontakte afdeling DS21.
 

Redaktør