Indsættelse af et kunstigt hofteled, information om

Denne pjece er til dig, der skal have indsat et kunstigt hofteled. Her kan du læse om operationen, og hvad du kan forvente dig efter operationen.

Hvorfor operation

Årsagen til at man skal have foretaget en operation med indsættelse af en hofteprotese er, at brusken i hofteleddet er slidt ned. Denne nedslidning medfører smerter, måske nedsat eller dårlig bevægelse i hofteleddet og nedsat gangdistance.

Den vigtigste grund til at indsætte en hofteprotese, er at fjerne smerterne. For at blive opereret, er det sædvanligvis et krav, at smerterne er til stede hele tiden eller begrænser din gang, din førlighed eller din bevægelighed. Det er også vigtigt at du inden operationen, har forsøgt behandling med smertestillende medicin eller gigtmedicin, uden at dette har virket tilstrækkeligt.

Årsager til udvikling af slidgigt

I de fleste tilfælde er årsagen ukendt, men flere faktorer kan have betydning:

 • Medfødte led-lidelser eller hoftelidelser som barn
 • Psoriasisgigt
 • Knoglebrud gennem eller i nærhed af led

Hofteprotese

En hofteprotese består af 3 dele:

 1. En del som sættes fast i marvhulen på lårbenet (lårbensprotesen)
 2. En del som sættes på lårbensprotesen (kunstigt ledhoved)
 3. En del som sættes fast i hofteskålen (hofteskålsprotesen)

Lårbensprotesen er fremstillet af en blanding af metaller. Ved operationen bankes den fast i marvhulen på lårbenet og hæftes evt. med cement. Knoglecementen som vi anvender er af et fabrikat, som har været anvendt i mere end 15 år uden problemer.

Det kunstige ledhoved består af metal eller keramik og bankes fast på lårbensprotesen. Det danner det nye kunstige led med hofteskålsprotesen.

Hofteskålsprotesen er fremstillet af metal, hvori der fastlåses en plastikdel (polyethylen).  Hofteskålsprotesen bankes i, eventuelt suppleret med skruer.

Historie

De første proteser af den type der bruges i dag, blev isat i 1960’erne. På landsplan udføres der årligt 17.000 hofte- og knæproteser. Der opereres ca. 800-900 patienter på Bispebjerg hvert år.

Fast track konceptet

På Bispebjerg hospital anvender vi fast track konceptet, der er en veldokumenteret metode til behandling af patienter der skal have lavet et kunstigt knæ eller kunstig hofte. Forløbet er kendetegnet ved:

 • Spinalbedøvelse (”rygbedøvelse”). Dette er den primære metode til bedøvelse.
 • Du vil gå i gang med genoptræningen samme dag du er blevet opereret. På operationsdagen vil du blive hjulpet ud af sengen i det omfang du kan.
 • Du vil få en individuelt tilpasset smertebehandling.
 • Din indlæggelsestid er kort. De fleste går hjem dagen efter operationen Nogle går hjem samme dag.
 • Der er nogle på forhånd definerede udskrivelseskriterier vi lægger vægt på når vi planlægger udskrivelse sammen med dig:
  • Du skal kunne komme ind og ud af seng o Du skal kunne gå med hjælpemiddel, typisk stokke.
  • Du skal kunne varetage personlig hygiejne o Du skal have taget et røntgenbillede af din kunstige hofte o Dine blodprøver skal være i orden
  • Du skal have en individuel tilpasset smerteplan ved udskrivelse

Komplikationer

Ved enhver operation er der en vis risiko for komplikationer, selvom den er meget lille. Disse mulige men heldigvis ret sjældne komplikationer vil vi nævne - ikke for at skræmme dig, men for at gøre dig opmærksom på at de kan opstå, selvom vi gør alt for at undgå dem.  Der skelnes mellem tidlige og sene komplikationer.

De vigtigste tidlige komplikationer, som kan opstå i forbindelse med en operation er: 

 • Betændelse
 • Blodprop i benet
 • Sårhelingsproblemer
 • Nervepåvirkning (dropfod)
 • Hoften går af led
 • Uens benlængde

Betændelse er den alvorligste komplikation og ses ved omkring 1% af operationerne, også selvom operationen foregår på en speciel operationsstue med et meget rent miljø. For at forebygge betændelse får du antibiotika i forbindelse med operationen. 

Betændelse behandler vi oftest ved en ny operation og antibiotika gennem længere tid.

Blodpropper i benene forebygger vi ved at give dig medicin, der fortynder blodet under indlæggelsen. Det vigtigste er dog, at du bevæger dig rundt så meget som muligt og også bevæger benene, når du ligger i sengen eller sidder i en stol. Hvis der opstår en blodprop i benene, behandler vi det med blodfortyndende medicin (tabletter) i 2 måneder.

Sårhelingsproblemer skyldes at blodforsyningen i huden er dårlig. Som oftest heler såret dog uden problemer. Enkelte gange er det nødvendigt at skære dele af såret bort og sy det sammen igen.

Påvirkning af lægbensnerven (dropfod) ses sjældent. Påvirkningen medfører forstyrrelser af følesansen i foden og besvær med at bevæge foden opad, hvilket gør det besværligt at gå. Det er som regel en komplikation, der går over igen.

Det kan også ske, at den indsatte hofteprotese går af led. Det sker i ca. 5% af tilfældene. Den vil i så fald normalt kunne sættes på plads igen under bedøvelse. I værste fald kan det betyde en ny operation.

Efter operationen er benene ikke altid lige lange. Oftest er det opererede ben inden operationen blevet lidt kortere pga. bortslidning af brusken eller fejlbelastning. Vi forsøger at få benene lige lange, men ad hensyn til hoftens stabilitet, kan det være nødvendigt at ændre benlængden. Den uens benlængde kan der rettes op på, ved at anvende skoindlæg.

De sene komplikationer kan være:

 • Betændelse
 • Løsning af hofteprotesen

Selv lang tid efter operationen kan der opstå betændelse omkring hofteprotesen. Det skyldes som regel, at bakterier bliver ført hen til hofteprotesen gennem blodet fra et andet sted, hvor der er betændelse i kroppen. Du bør derfor altid kontakte din egen læge for at blive behandlet med antibiotika, hvis der opstår en betændelse et sted i kroppen, så du undgår det spreder sig til hofteprotesen.

Hvis du fremover skal have lavet et større indgreb hos din tandlæge (rodbehandling, tandudtrækning), bør du også have antibiotika inden indgrebet; dette skal du aftale med tandlægen.

Ved betændelse omkring hofteprotesen opstår der smerter i hoften. Dette kan føre til, at vi må fjerne protesen og herefter indsætte en ny, når betændelsen er bekæmpet.

En sjælden gang er det nødvendigt at fjerne protesen uden at sætte en ny i. Dette kan være tilfældet ved tilbagevendende betændelsestilstand i hoften. Dette fører til, at benet bliver omkring 10 cm. kortere, men der er som regel ingen smerter, og man kan gå med specielt forhøjet fodtøj.

Hofteprotesen kan løsne sig eller blive slidt med tiden. Det kan vise sig ved, at der opstår smerter i hoften eller fornemmelse af løshed.

Videnskabelige undersøgelser og kvalitetssikring

Der foregår til stadighed videnskabelige undersøgelser i afdelingen for at udvikle og forbedre behandlingen og plejen for kommende patienter.

Disse undersøgelser har aldrig karakter af eksperimenter og er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité. Undersøgelserne vil oftest bestå i sammenligningen af den sædvanlige behandling og pleje med en ny metode. Du kan derfor blive spurgt om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Deltagelsen er frivillig og du har ret til at sige nej til at deltage og kan på ethvert tidspunkt trække dig ud af undersøgelsen.

Foruden videnskabelige undersøgelser sker der en løbende kontrol med hofteoperationerne i afdelingen, hvor vi indberetter til Dansk Hoftealloplastikregister i forbindelse med operationen.

Knogledonation

Det fjernede slidte ledhoved kan anvendes til at hjælpe andre patienter, som har behov for knogletransplantation. Vi spørger derfor, om vi må fryse ledhovedet ned og bruge det til andre patienter ved lejlighed. Hvis du er indforstået hermed, vil du få taget en ekstra blodprøve for at sikre at ledhovedet er fri for smitsomme sygdomme.

Redaktør