Hvordan kan du blive mere fysisk aktiv?

Vi sætter fokus på patienternes aktivitetsniveau under indlæggelsen, da det er vigtigt, at man er sengeliggende så kort tid som muligt.

I Hudafdelingen har vi valgt at sætte fokus patienternes aktivitetsniveau under indlæggelsen fordi:

  • det er vigtigt, at man er sengeliggende så kort tid som muligt
  • der er mange sundhedsmæssige gevinster ved at være fysisk aktiv

Vi vil derfor gerne tale med dig om:

  • hvordan du plejer at være fysisk aktiv, når du er hjemme
  • hvordan du kan undgå at ligge i sengen og være mest muligt fysisk aktiv, mens du er indlagt.


Vi vil derfor inddrage dig i daglige gøremål som: 

  • at skifte dit sengetøj
  • at hente dine drikkevarer 
  • at du spiser i dagligstuen eller selv henter mad.


Vi ønsker også, at inspirere dig til at gå ture både indendørs og ude på terrænet.

Du kan også få ideer til gåture udendørs i afdelingens pjece”Inspiration til gåture under indlæggelsen i Hudafdelingen”. Og du kan bruge motionscyklen eller stepmaskinen.

Der kan også trænes på trapper. Måske du har brug for mere smertestillende medicin. Tal med sygeplejersken herom.

Hvorfor er det vigtigt at være ude af sengen og fysisk aktiv?

Der er mange undersøgelser, der beskriver de gevinster, der er ved at være mindst muligt sengeliggende og fysisk aktiv. Vi har særligt hæftet os ved følgende:

Risikoen for sengelejekomplikationer mindskes markant blot ved, at man kommer ud af sengen og sidder i en stol. Det har væsentlig betydning for især lunge- og tarmfunktion.

Der er sammenhæng mellem stillesiddende adfærd og livsstilssygdomme. Stillesiddende adfærd indebærer i sig selv en risiko.

For hver time det daglige tv-forbrug øges, stiger risikoen for type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og for tidlig død (1).

Selv korte gangdistancer vil medvirke til at forebygge balanceproblemer og fald. Det fremmer også energiniveau, og giver mulighed for mentale input fra omgivelserne.

Fysisk aktivitet under indlæggelse er også væsentlig for at vedligeholde dit funktionsniveau (2).

Litteratur

1. Overgaard K m.fl. Stillesiddende adfærd – en helbredsrisiko?, Vidensråd for forebyggelse, www.vidensraad.dk 2012)

2. Saltin B et. al. Response to exercise after bed rest and after training. Circulation. 1968 Nov;38

Du kan også læse mere i pjecen ”Din start på et sundere liv”, som du
kan få af sygeplejersken.

Redaktør